Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Baix Ebre Innova i MicroBank subscriuen un conveni de col·laboració per incentivar l’activitat emprenedora

Imatge
 
Baix Ebre Innova i MicroBank subscriuen un conveni de col·laboració per incentivar l’activitat emprenedora
El conveni signat facilitarà l’accés al finançament a emprenedors per contribuir a l’obertura de nous negocis
25/05/2017

El president de Baix Ebre Innova, Josep Antoni Navarro, la directora de Negoci de MicroBank, Núria Danés, i la directora de Banca d’Institucions de CaixaBank a Catalunya, Tatiana Caro, han signat avui un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials mitjançant microcrèdits. A l'acte també hi han assistit el gerent de Baix Ebre Innova, Antonio Galve i la directora de l'Àrea de Negoci d'Amposta de CaixaBank, Ingrid Borràs. Amb la signatura d’aquest acord, s’estableix una línia de finançament de fins a 1 milió d’euros. Els beneficiaris seran persones físiques, autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d’euros.

Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fins a un import màxim de 25.000 euros (amb un límit del 95% de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per Baix Ebre Innova.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i a la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones sense garanties ni avals.

En virtut d’aquest conveni, Baix Ebre Innova es compromet a detectar les necessitats de finançament, dirigides a promoure l’autoocupació, i a l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms, així com a facilitar serveis de suport i assessorament empresarial, analitzar la viabilitat del projecte i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per la institució municipal a MicroBank perquè aquesta l’analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

El Viver d'Empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova és una iniciativa del Consell Comarcal del Baix Ebre que té la finalitat d'afavorir la creació, desenvolupament i consolidació d'activitats empresarials i industrials a la comarca, així com facilitar les eines adequades als emprenedors que tenen una idea o un projecte per a dur a terme. En aquest sentit, són molts els emprenedors que un cop tenen un projecte empresarial es fan enrere per la impossibilitat de poder trobar uns espais físics on ubicar el seu negoci, bé sigui per la dificultar a l'hora de realitzar una gran inversió inicial o els alts preus que suposa el lloguer d'una nau o un despatx. El Viver d'Empreses s'erigeix com a l'opció adequada per a tots aquestes emprenedors que, tot i tenir una bona idea, no disposen del capital suficient per a realitzar-la

MicroBank, el banc social especialitzat en microfinances participat íntegrament per CaixaBank, és l’únic banc a Espanya dedicat exclusivament al finançament de projectes a través de microcrèdits. L’entitat va ser pionera en el seu model de negoci i continua sent la que més recursos hi destina. El banc ofereix microcrèdits dirigits a autònoms, emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permetin superar una dificultat temporal i facilitin el desenvolupament personal i familiar.