Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Baix Ebre va atendre el 2017 un total de 1.561 consultes

Imatge
 
L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Baix Ebre va atendre el 2017 un total de 1.561 consultes
La mediació directa amb empreses implicades va resoldre satisfactòriament per al consumidor 185 reclamacions, el 47,68% de les fetes
20/03/2018

L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) del Baix Ebre va atendre durant el 2017 un total 1.561 consultes de consumidors i va tramitar 372 expedients de reclamacions, 16 queixes i 2 denúncies. La mediació directa de l'OCIC amb empreses implicades va resoldre satisfactòriament per al consumidor 185 reclamacions, el 47,68 per cent de les 388 sol·licituds de medicació fetes. Pel que fa a la resta, 184 expedients es van arxivar per no haver prosperat, 11 es van desestimar i arxivar, i 8 es van traslladar a arbitratge.

En global, el 2017 l'OCIC del Baix Ebre va gestionar 2.358 consultes, reclamacions, queixes, mediacions i arbitratges, amb un augment del 94,4 per cent en relació al 2016. Aquest important increment es deu al suport de personal contractat a través del programa de Garantia Juvenil, que ha permès gestionar la documentació de manera més eficient, i a la inclusió de totes les consultes i demandes rebudes al Sistema d'Informació i Consum (SIC).

La majoria de reclamacions van correspondre al sector de telefonia i internet, contractacions a domicili i serveis de subministrament d'electricitat, gas i aigua.

Una altra xifra a destacar és que al voltant d'un 80 per cent de les atencions realitzades van ser  presencials, de manera que l'usuari es va sentir més atès a l'hora de plantejar els seus dubtes o demandes sobre consum, i és precisament en aquesta dinàmica de treball en què es fonamenta el progressiu creixement de l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Baix Ebre.

El Consell Comarcal del Baix Ebre disposa de l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor des de 2004. S’ubica a la planta baixa de la seu de la institució i l'horari d'atenció al públic és de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 hores. Des d'aquesta oficina s'informa els consumidors sobre els seus drets i la forma d'exercir-los, es reben i tramiten les queixes, consultes i denúncies presentades i es tramiten les reclamacions portant a terme les mediacions que se'n derivin, entre d'altres serveis. A més, l’OCIC Baix Ebre organitza periòdicament xerrades divulgatives sobre consum adreçades a alumnes d'ESO de la comarca.