Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Programa Treball i Formació 2018

Imatge
 
Programa Treball i Formació 2018

El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), el Servicio Público de Empleo Estatal i el Fons Social Europeu, pretén afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de les persones aturades tot executant aquestes tres línies d'actuació:

 

Línia PANP 6 i 12 mesos

Projecte destinat a la millora de la ocupabilitat i la inserció laboral de persones majors de 45 anys no ocupades i no perceptores de prestació i /o subsidi mitjançant accions d'experiència laboral i de caràcter formatiu. Amb aquest objectiu s'han contractat 10 persones amb contractes de 6 mesos i 5 persones amb contractes de 12 mesos que estan desenvolupant accions de caràcter laboral de conservació i millora d'espais naturals, urbans, interurbans i edificis públics i accions de certificació professional en la especialitat de Neteja en Espais Oberts i Instal.lacions Industrials al Centre Baix Ebre Innova SL i accions formatives de caràcter taransversal.

Periode d'execució: Entre el 28/12/2018 a 27/12/2019

Aquesta iniciativa està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.

 

Línia PRGC 6 i 12 mesos

Projecte destinat a la millora de la ocupabilitat i la inserció laboral de persones no ocupades perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania mitjançant accions d'experiència laboral i de caràcter formatiu. Amb aquest objectiu s'han contractat 6 persones amb contractes de 6 mesos i 1 persona amb contracte de 12 mesos que estan desenvolupant accions de caràcter laboral de conservació i millora d'espais naturals, urbans, interurbans i edificis públics i accions de certificació professional en la especialitat de Neteja en Espais Oberts i Instal.lacions Industrials al Centre Baix Ebre Innova SL

Periode d'execució: Entre el 28/12/2018 a 27/12/2019

Aquesta iniciativa està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.

 

Línia DONA 12 mesos

Projecte destinat a la millora de la ocupabilitat i la inserció laboral de dones majors de 45 anys no ocupades no perceptores de cap prestació i/o subsidi mitjançant accions d'experiència laboral i de caràcter formatiu. Amb aquest objectiu s'han contractat 3 persones amb contracte de 12 mesos que estan desenvolupant accions de caràcter laboral de conservació, millora, control i recepció d'edificis públics i accions de certificació professional en la especialitat de Neteja en Espais Oberts i Instal.lacions Industrials al Centre Baix Ebre Innova SL

Periode d'execució: Entre el 28/12/2018 a 27/12/2019

Aquesta iniciativa està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.