Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Un servei d'atenció integral a les diversitats sexuals i de gèneres

Imatge
 
Un servei d'atenció integral a les diversitats sexuals i de gèneres
Contacta amb el SAI LGTBI Baix Ebre

Si voleu posar-vos en contacte amb el Servei d'Atenció Integral LGTBI del Baix Ebre ho podeu fer via telèfon, trucant al 977445308, o per correu electrònic a través de l'adreça sai.lgtbi@baixebre.cat.

Enquesta per elaborar el Pla d'Igualtat LGTBI del Baix Ebre

Us demanem que dediqueu uns minuts a contestar una enquesta anònima que ens servirà per elaborar un Pla Comarcal d'Igualtat LGTBI del Baix Ebre útil i eficaç.

El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix un servei per informar i assessorar entitats i ciutadania en referència als drets de les persones LGTBI.

El Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI Baix Ebre es crea per informar i assessorar entitats i ciutadania en referència als drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGTBI) i, a la vegada, eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a la comarca.

Quins són els objectius?

Aquest servei d’atenció del Consell Comarcal del Baix Ebre té els següents objectius:

 • Oferir un servei d’atenció comarcal de proximitat per a les persones LGTBI i a la ciutadania en general que s'adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere.
 • Donar una atenció integral i de qualitat a les persones LGTBI fent un acompanyament eficient pel coneixement dels recursos específics del territori i llurs  necessitats.
 • Facilitar la coordinació institucional de les accions locals i territorials, per agilitzar i millorar l’acció política i les respostes a la ciutadania a partir d’una xarxa de professionals i serveis que facilitin l’optimització dels recursos.
 • Sensibilitzar la població de la comarca de l’existència de persones LGTBI, mitjançant la difusió de la posada en marxa del servei
 • Donar a conèixer aquest servei a les  persones LGTBI i a les persones que ho necessitin.
 • Donar suport específic per presentar incidències i denúncies per discriminació per raó d’orientació sexual , identitat de gènere o expressió de gènere i per realitzar determinats tràmits.
 • Oferir informació i recursos LGTBI als diferents serveis i equipaments de la comarca.

Quin tipus de servei es presta?

Informació

El SAI LGTBI Baix Ebre dóna la informació requerida sobre temàtica LGTBI, segons els àmbits d’actuació i de competències.

 • Qualsevol informació que tingui a veure amb els àmbits específics que treballi una entitat en qüestió.
 • Tota aquella informació el contingut de la qual sigui competència comarcal, nacional o estatal.

Atenció d'incidències

Les incidències són aquelles demandes que plantegen les persones de la població que no poden considerar-se infracció administrativa d’acord amb l’article 34 de la llei 11/2014, ni els fets poden ser constitutius de delictes dins l’àmbit penal, ni es tracte de discriminacions comeses en l’àmbit laboral.

 • Per resoldre la incidència es fan les gestions necessàries per atendre i solucionar el cas plantejat.
 • La resolució és al moment o en el termini més breu possible. 
 • Es recull la informació bàsica de cada incidència.
 • La resolució de la incidència serveix, també, per revisar serveis, protocols  i accions de l’administració per tal de modificar processos perquè la incidència no torni a succeir. 

Atenció de possibles casos de discriminació

El SAI LGTBI Baix Ebre està habilitat per atendre la recepció de denúncies per possibles situacions de discriminació a les persones LGTBI.

En el moment que s’interposa una denúncia per possible discriminació s’atén a la persona denunciant acollint-la i orientant-la en la interposició de la denúncia, així com informant-la de les vies i procediments existents.