Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Auxiliar administratiu (Garantia Juvenil)

Auxiliar administratiu (Garantia Juvenil)

Auxiliar Administratiu

Dades de l’oferta

Núm. oferta: 09-2016-27354
Estat: Oberta

Les persones interessades s’han d’inscriure en aquesta oferta a l’Oficina de Treball de Tortosa, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l’Oficina de Treball.

Descripció de les tasques a realitzar:

• Ordena i classifica informàticament expedients i documentació.
• Busca informació a la xarxa i la sol·licita a tercers.
• Classifica, escaneja, distribueix i arxiva el correu electrònic i la correspondència rebuda.
• S'encarrega de la redacció i emissió de documents, correu electrònic i correu ordinari.
• Atén el telèfon, donant resposta a qüestions informatives.
• Rep, transmet i controla les entrades i sortides d'informació per mitjans telemàtics. 
• Elabora fitxers informàtics relacionals que permetin el seu enllaç, consulta i recerca.

S’ofereix: Contracte en pràctiques temporal (6 mesos) a jornada completa
Llocs ofertats: 1
Data prevista d’incorporació:  14 de novembre de 2016

Dades de la selecció

Inscripcions: fins al 7 de novembre de 2016
Oficina de Treball:
OTG Tortosa
Passeig de la Ribera, 25-29
43500 Tortosa
Tarragona

Data de la selecció: 11 de novembre
Lloc de la selecció:
Consell Comarcal del Baix Ebre
C/ Barcelona, 152
43500 Tortosa
Tarragona

Requisits:

• CFGM de Gestió Administrativa
• CFGS d'Administració i Finances
• Certificat de professionalitat de la família d'Administració i Gestió
(Es requerirà document original de la titulació )
• Inscripció al sistema de Garantia Juvenil
• Nivell C de català

 

Documentació per portar el dia de la selecció:

- Fotocòpia DNI, junt amb l’original
- Titulació original dels estudis realitzats
- Currículum
- Document acreditatiu conforme se és beneficiari de Garantia Juvenil