Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Auxiliar d'Arxiu (Garantia Juvenil)

Auxiliar d'Arxiu (Garantia Juvenil)

Auxiliar d’Arxiu

Dades de l’oferta

Núm. oferta: 09-2016-27367
Estat: Oberta

Les persones interessades s’han d’inscriure en aquesta oferta a l’Oficina de Treball de Tortosa, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l’Oficina de Treball.

Descripció de les tasques a realitzar:

- Suport en les tasques d'execució i control de la documentació
- Executar destrucció física de la documentació que li assenyali el superior, aplicant el calendari de conservació i eliminació
- Controla la recepció de documentació fins als depòsits de l'arxiu, atorgant-li la ubicació més adequada
- Dur a terme la gestió de l'espai dels dipòsits d'acord amb les directrius del superior jeràrquic
- Tenir cura de la prevenció i conservació de la documentació, controlant periòdicament l'estat físic i notificar incidències
- Supervisar periòdicament les condicions físiques i ambientals dels diferents dipòsits, a partir de l’ús i control dels aparells adients.

S’ofereix: Contracte en pràctiques temporal (6 mesos) a jornada completa
Llocs ofertats: 1
Data prevista d’incorporació:  14 de novembre de 2016

Dades de la selecció

Inscripcions: fins al 7 de novembre de 2016
Oficina de Treball:
OTG Tortosa
Passeig de la Ribera, 25-29
43500 Tortosa
Tarragona

Data de la selecció: 11 de novembre
Lloc de la selecció:
Consell Comarcal del Baix Ebre
C/ Barcelona, 152
43500 Tortosa
Tarragona

Requisits:

- Grau en informació i documentació
- Biblioteconomia i documentació
- CFGS de la família d'Administració i Gestió
(Es requerirà document original de la titulació )
- Inscripció al sistema de Garantia Juvenil
- Nivell C de català

Documentació per portar el dia de la selecció:

- Fotocòpia DNI, junt amb l’original
- Titulació original dels estudis realitzats
- Currículum
- Document acreditatiu conforme se és beneficiari de Garantia Juvenil