Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Consells per reclamar la retroactivitat de les clàusules terra

Imatge
 
Consells per reclamar la retroactivitat de les clàusules terra

El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través de l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC), ofereix tot un seguit de consells als afectats per les clàusules terra.

En data 21 de desembre de 2016 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictar sentència favorable als consumidors que tenen clàusules terra en la seva hipoteca que poden ser abusives (per manca de transparència i d’informació en el moment de la signatura).

Els afectats per les clàusules terra declarades abusives, teniu dret a la devolució els diners que heu pagat de més en concepte d’interessos, des del moment de la signatura de la hipoteca.

Per tal que es procedeixi a la devolució de la diferència entre el tipus d’interès pactat i el realment cobrat per raó de l’aplicació de la clàusula terra, cal que hi hagi una sentència ferma que determini la manca de transparència i, per tant, l’abusivitat de la clàusula.

 

Els consumidors que disposeu de sentència podeu:

 • Exigir el pagament a la vostra entitat financera. És recomanable que ho feu per escrit (carta certificada, burofax… amb justificant de recepció), al Departament d’Atenció al Client o al Defensor del Client de la vostra entitat financera.

Els consumidors que no disposeu de sentència podeu:

 • Presentar una demanda civil -amb caràcter individual o col·lectiu- i sol·licitar l’aplicació retroactiva. Podeu assessorar-vos de la via judicial al Servei d’Orientació Jurídica.
 • Adreçar-vos a una organització de persones consumidores.
 • Iniciar un procediment extrajudicial de resolució de conflictes (mediació/arbitratge), que és voluntari per a les entitats i els consumidors. Abans, però, cal que presenteu la reclamació prèvia al Departament d’Atenció al Client o al Defensor del Client de la vostra entitat financera (és recomanable que ho feu per escrit -carta certificada, burofax- amb justificant de recepció).

L’Agència Catalana del Consum contactarà amb el sector bancari i, en cas que l’entitat accepti aquestes vies, ho comunicarà oportunament.

 

Consells per als consumidors

Des de l’Oficina d’Informació al Consumidor del Baix Ebre us oferim un seguit de recomanacions i un model de text de reclamació que pot servir a qualsevol persona afectada per a presentar-ho al banc.

 • Per saber si la vostra clàusula ha estat declarada abusiva per una sentència, us heu d’adreçar a la vostra entitat financera (banc, caixa) i/o demanar assessorament a una organització de persones consumidores.
 • El procediment de reclamació és gratuït per a totes les persones consumidores i s'ha de resoldre en un termini màxim de 3 mesos.
 • Cal presentar una reclamació a l’entitat de crèdit (de manera fefaent perquè en quedi constància: mitjançant una carta certificada o burofax amb justificant de recepció o amb la constància del segell de l’entitat, o bé per via electrònica amb la constància d’un número de reclamació de l’entitat).
 • Un cop rebuda la reclamació, l’entitat de crèdit enviarà una comunicació al consumidor amb el càlcul desglossat de l’import a retornar, incloent-hi els imports dels interessos.
 • Si l’entitat considera que no procedeix la devolució de l’import, haurà d’argumentar  les raons i finalitzarà el procediment.
 • El consumidor haurà de dir si està d’acord amb el càlcul. Si ho està, l’entitat de crèdit acordarà amb ell la devolució de l’efectiu.
 • Cal tenir present que, aquesta reclamació prèvia, en cap cas exclou que puguem reclamar posteriorment per via judicial si no estem d'acord amb la proposta que ens fa l'entitat bancària.
 • En rebre la resposta del banc, es recomana no deixar-se pressionar ni precipitar-se en donar una resposta, ja sigui per acceptar la proposta del banc, rebutjar-la o fer una contra-oferta. És recomanable emportar-se la documentació a casa per examinar-la amb tranquil·litat. Dedicar el temps necessari per estudiar si estem d'acord o no i donar una resposta meditada al banc.
 • Si convé, podem consultar a un professional per a què ens assessori o orienti (advocat o gestor).

 

Assessorament

Per assessorar-vos, us podeu adreçar a la Unió de Consumidors i Mestresses de Casa de Tortosa. UNAE Tortosa o al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) a Tortosa.

Unió de consumidors i Mestresses de Casa de Tortosa (UNAE Tortosa).
Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) a Tortosa.
Llistat d'adreces dels serveis d'atenció al client dels principals bancs.