Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Psicòleg/a infantil

Psicòleg/a infantil

Psicòleg infantil (contracte de 20 hores setmanals), contracte eventual de 6 mesos de durada.

Data incorporació: 1-03-2017

Incorporació a la ICIF del Consell Comarcal del Baix Ebre

Descripció de tasques a realitzar:

 • Formació de les famílies acollidores o adoptives.
 • Estudi, valoració i preparació de famílies que han sol·licitat l'acolliment familiar d'un infant o l’adopció d’un infant.
 • Seguiment dels infants i les famílies de nens acollits o en preadoptiu.

 

Requisits dels aspirants:

 • Estar en possessió de Titulació universitària: llicenciatura o grau de psicologia.
 • Cal disposar de carnet B1 i vehicle propi.

Es valorarà:

 • Formació en infància vulnerable/ maltractada.
 • Intervenció en trauma, trastorns del vincle.
 • Intervenció en criança terapèutica.
 • Formació i experiència en acolliment familiar, adopcions...
 • Experiència en psicoteràpia infantil i de família.

 

Procés de selecció:

 • Valoració de currículum. Adequació de les competències al lloc de treball ofert.
 • Entrevista de selecció. Entrevista per competències per determinar idoneïtat de l’aspirant al lloc de treball.

 

Les persones que vulguin optar a aquest lloc de treball han de presentar instància (cliqueu en aquest enllaç) i currículum al Consell Comarcal del Baix Ebre fins al dia 24 de febrer a les 14 hores de la tarda. Les entrevistes de selecció es faran el dia 27 de febrer de 2017 al matí.