Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Subvencions comarcals. Segon període. Convocatòria 2017

Imatge
 
Subvencions comarcals. Segon període. Convocatòria 2017

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat les bases específiques per a l’atorgament de subvencions adreçades a l’impuls de projectes i activitats d’interès públic i d’utilitat social d’àmbit comarcal per a l’any 2017, de conformitat amb l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà en dos períodes:
Període 1: 31 de maig de 2017
Període 2: 30 de setembre de 2017

Clicant en aquest enllaç us podeu descarregar les bases específiques d'aquesta convocatòria.

Clicant en aquest enllaç us podeu descarregar les instruccions i la sol·licitud de subvenció.