Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Atorgament de subvencions comarcals. Convocatòria 2018

Imatge
 
Atorgament de subvencions comarcals. Convocatòria 2018

Obert fins el 30 de setembre el segon període de la convocatòria de presentació de sol·licituds per a l'atorgament de subvencions adreçades a l'impuls comarcal.

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat les bases específiques per a l’atorgament de subvencions adreçades a l’impuls de projectes i activitats d’interès públic i d’utilitat social d’àmbit comarcal per a l’any 2018, de conformitat amb l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà en dos períodes:
Període 1: 31 de maig de 2018
Període 2: 30 de setembre de 2018

Clicant en aquest enllaç us podeu descarregar les bases específiques d'aquesta convocatòria.

Clicant en aquest enllaç us podeu descarregar les instruccions i la sol·licitud de subvenció.

Clicant en aquest enllaç podreu accedir a l'Ordenança general de subvencions del Consell Comarcal del Baix Ebre.