Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Enquesta per elaborar el Pla d'Igualtat LGTBI del Baix Ebre

Imatge
 
Enquesta per elaborar el Pla d'Igualtat LGTBI del Baix Ebre

Des del Consell Comarcal del Baix Ebre estem realitzant la diagnosi per elaborar el Pla Comarcal d'Igualtat LGBTI. Aquest Pla (amb vigència 2020-2024) constitueix el principal instrument d’actuació del Consell Comarcal per a promoure la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere i per a l’eliminació de les desigualtats i violències que es deriven de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les diferències en el desenvolupament sexual. Per aquest motiu us demanem que dediqueu uns minuts a contestar una enquesta anònima que ens servirà per a què aquest Pla sigui un document útil, efectiu i eficaç.

La creació de polítiques d’igualtat LGTBI, tenen per objectiu la construcció d’una societat mes igualitària i justa, on tota població disposi dels mateixos drets, sense discriminar les diferencies individuals de les persones.  Aquestes polítiques tindran un desplegament transversal, es a dir tindran un tema eix, la discriminació que ha patit i pateix el col·lectiu LGTBI , que creuarà totes les accions governamentals, introduint la política d’igualtat a totes les àrees i departaments del Consell Comarcal, que suposa tenir en compte les diferents condicions, situacions i necessitats del col·lectiu LGTBI, per tal de que aquestes diferencies no es converteixin en desigualtats.

D’aquesta manera es vol contribuir a eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la intersexfòbia (LGTBIfòbia, en endavant) reforçant els circuits de prevenció, detecció, denúncia i acompanyament de les víctimes; oferir eines de promoció social per a l’assessorament i empoderament del col·lectiu; promoure unes polítiques de coeducació que incloguin la lluita contra l’assetjament per raó d’orientació sexual, expressió i identitat de gènere; promoure la inclusió laboral de les persones trans; vetllar pels drets de les persones grans LGTBI i garantir els drets de les persones que sol·liciten refugi a causa de la seva orientació sexual o identitat de gènere.