Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Cursos de formació ocupacional

Imatge
 
Cursos de formació ocupacional
Sabies que...

Els cursos de formació ocupacional tenen com a objectiu formar persones en un ofici. Des del Viver d'Empreses Baix Ebre Innova s'ofereix cada any diferents cursos per tal de facilitar als habitants de la comarca sortides laborals. 

Col·lectius proritaris

•  Els desocupats menors de 30 anys.

• Els desocupats amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat sociolaboral (persones amb discapacitat, majors de 45 anys, aturats de llarga durada).

•  Persones que no cobrin la prestació per desocupació o no en tinguin dret.

La formació en l'àmbit laboral ha experimentat una importància creixent en els darrers anys. En el marc d'un entorn laboral cada vegada més canviant, competitiu i complex, la formació esdevé necessària per tal d'adaptar-nos a aquesta nova realitat. 

Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats formatives dels individus i les empreses, des del Viver d'Empreses Baix Ebre Innova s'ofereixen, any rere any, una sèrie de cursos de formació subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) dirigits a diferents col·lectius i que compten amb pràctiques d'empresa. Així, el viver disposa de tres itineraris que otorguen certificats de professionalitat: 

- Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG

- Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

- Anglès comercial

 

Col·lectius prioritaris

•  Els desocupats menors de 30 anys.

• Els desocupats amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat sociolaboral (persones amb discapacitat, majors de 45 anys, aturats de llarga durada).

•  Persones que no cobrin la prestació per desocupació o no en tinguin dret.