Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Pla de reactivació socieconòmica del Baix Ebre

Imatge
 
Pla de reactivació socieconòmica del Baix Ebre

El pla de reactivació socioeconòmica del Baix Ebre inclou un paquet de 16 actuacions i 56 mesures perquè la comarca faci front a les conseqüències laborals i socials de la crisi sanitària de la Covid-19. Un conjunt d'actuacions a curt i mitjà termini amb un pressupost de 599.500 euros.

Pel que fa als objectius del pla es centren en la recuperació econòmica i l'impuls de l'activitat empresarial, així com el foment de l'ocupació de qualitat per totes les persones. I, en aquest sentit, es duran a terme actuacions per enfortir i fer més resilient el teixit empresarial; potenciar el turisme sostenible i la professionalització i formació. A més, totes les actuacions estan encaminades per l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Quant a les actuacions es concreten en:

 • Creació i dinamització de taules sectorials per a la reactivació, així es dinamitzarà la taula de reactivació turística i es crearan les taules del sector agroalimentari i de la indústria manufacturera.
 • S'organitzaran trobades d'empreses per fer networking i xerrades temàtiques.
 • Campanyes de promoció dels ODS i posada en marxa d'un servei d'acompanyament a les PIMES, especialment les turístiques, per a l'adaptació de la seua activitat als requeriments dels ODS.
 • Suport a les PIMES en problemes, és a dir, detectar les necessitats empresarials post-covid i posar en marxa un pla de resposta ràpida.
 • Potenciar projectes d'economia circular i simbiosi industrial. Una actuació que pretén crear i implementar projectes que cerquen un ús eficient i sostenible dels recursos dels entorns industrials de la comarca i fer que les empreses siguen més competitives a través de la innovació, la digitalització i la internacionalització.
 • Creació del navegador de l'oferta formativa amb l'objectiu de promocionar-la en l'àmbit de la professionalització.
 • Creació d'un servei d'informació i assessorament sobre fonts de finançament adreçat al teixit empresarial i entitats públiques de la comarca.
 • Creació de l'oficina tècnica de turisme sostenible i cicloturisme de les Terres de l'Ebre. Un instrument tècnic encarregat de la gestió i planificació de l'oferta turística sostenible del territori. A les Terres de l'Ebre tenim una important xarxa de rutes ciclistes i senderistes, les quals precisen una gestió conjunta, tant pel que fa al manteniment com per facilitar la seua interconnexió i aconseguir més dades sobre l'ús de la xarxa.
 • Capacitar les empreses per la digitalització, a través de la realització de seminaris i xerrades i l'elaboració d'un catàleg digital de serveis i recursos per la digitalització empresarial al territori.
 • Baix Ebre 0 emissions. Potenciar el consum d'energies renovables i l'autoconsum, millorar l'eficiència energètica, reduir les emissions de carboni i potenciar models de mobilitat més sostenibles. En aquest sentit, es fomentarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques i l'ús del vehicle elèctric entre les empreses de la comarca i es sensibilitzarà en l'ús de la bicicleta, entre altres mesures.
 • Suport i promoció d'agrupacions sectorials i intersectorials. És necessària una gestió eficient i coordinada dels polígons per tal de millorar-ne el seu estat i adaptar-los als canvis productius.
 • Projecte ocupacional de Suport, Empoderament i Requalificació per a l'Ocupació (SUPERO). Una actuació centrada en les problemàtiques específiques de dos col·lectius amb dificultats per a la seua incorporació al mercat de treball com són les persones amb diversitat funcional i les majors de 45 anys amb baix nivell de qualificació. Així es faran actuacions de sensibilització empresarial i formació a mida, entre altres.
 • Projecte de suport a l'ocupació de dones amb alta qualificació. Es detectaran les ocupacions qualificades i sectors de potencial ocupació; programa de coaching i acompanyament personalitzat; sessions formatives i creació d'una xarxa de networking de dones directives i emprenedores, entre altres.
 • Campanyes de promoció dels productes de Km0. Campanyes sobre l'impacte local i global en els àmbits social, ambiental i econòmic de la compra responsable i potenciar la marca Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera.
 • Millora de l'oferta formativa del territori. Creació d'un espai de treball per dissenyar i planificar l'oferta formativa del territori; promoció de la formació professional i els oficis.
 • Baix Ebre, foment del talent. Es duran a terme actuacions per atreure talent a través d'un servei d'informació general sobre el territori (Viure a l'Ebre); un servei d'orientació professional; promoció de les oportunitats laborals i una campanya de promoció per donar a conèixer el Baix Ebre i els avantatges de viure-hi.

 

El pla de reactivació socioeconòmica del Baix Ebre està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i confinançat en un 50% a través del Fons Social Europeu.

 

 

 

>> Consulta el pla de reactivació socieoconòmica del Baix Ebre