Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Pressupost comarcal 2023

Pressupost comarcal 2023
Pressupost
Representació gràfica

Consulta la representació gràfica del pressupost d'ingressos i despeses del 2022

El pressupost comarcal per a l'exercici del 2023 prioritza les polítiques socials que milloren la qualitat de vida de les persones, la dinamització econòmica del Baix Ebre en respecte pel medi ambient, l'ocupació i la transició energètica. El pressupost de la corporació s'incrementarà un 10,5% i serà de 23.754.330,94 euros, un augment que correspon a les majors aportacions que rebrà l'ens comarcal a través dels contractes programa de Drets Socials i Igualtat i Feminismes; l'addenda del departament d'Educació; el fons de cooperació de la Generalitat; i la subvenció del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic per activar el projecte 'Viure i treballar al Baix Ebre', entre altres.

Un pressupost que pretén contribuir a la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la comarca; que activa els recursos necessaris perquè el Baix Ebre pugui fer front a les conseqüències de la crisi energètica; que impulsa polítiques socials per contribuir a l'equitat i la justícia social; que promou polítiques que redueixen l'impacte del canvi climàtic i garanteixen l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats en l'Agenda 2030 i promou la dinamització econòmica del Baix Ebre.

La partida més important del capítol d'ingressos del pressupost de la Corporació és la de les transferències corrents, que correspon a la prestació dels serveis transferits, principalment per part de la Generalitat i els ajuntaments, que puja un total de 21.066.402,32 euros, amb un increment del 14,10 % respecte de l'any anterior. En aquest capítol s'inclou el contracte programa de Drets Socials, que incorpora noves figures tècniques per l'exercici 2023: un tècnic/a d'envelliment Km0; un/a psicòleg; un/a jurista; la recuperació de la figura dels dinamitzadors/es cívics (que el 2022 va desaparèixer per falta de finançament); el contracte programa de departament d'Igualtat i Feminismes, que inclou un/a tècnic/a SIAD a jornada sencera i un/a auxiliar administratiu a mitja jornada.

També a la partida de transferències corrents s'inclouen els programes del Servei d'Ocupació de Catalunya, el fons de cooperació de la direcció general de l'Administració Local, l'addenda del departament d'Ensenyament, així com l'aportació dels ajuntaments pel servei de residus. I en aquest pressupost incorporem la subvenció de l'ICAEN pel funcionament durant el 2023 (i tindrà continuïtat el 2024) de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica. Les línies d'actuació d'aquesta oficina s'estructuren en quatre eixos: foment de projectes públicoprivats; impuls i suport al sector públic; suport al teixit empresarial i la ciutadania i millora de la governança.

Quant a les transferències de capital es preveu una partida de 2.203.295,62 euros, un 4% inferior a la d'enguany, entre les actuacions previstes hi ha la millora de les estacions depuradores d'aigües residuals, els convenis de sanejament amb l'Agència Catalana de l'Aigua, el conveni únic d'inversions amb la Diputació de Tarragona i la subvenció de l'ICAEN per l'adquisició d'un vehicle elèctric. Aquest serà el tercer vehicle elèctric que el Consell Comarcal posa a disposició dels treballadors públics, una mesura que redueix la contaminació ambiental i les emissions de CO2 i genera un estalvi econòmic a tots els municipis de la comarca.

En relació amb les despeses, les corrents amb una partida de 12.170.489,50 euros, la qual cosa significa un increment del 8,27% i les de personal, 7.381.019,06 euros, amb un augment del 18,97%, són les més importants. Aquest increment de les despeses de personal respon a la incorporació de noves figures tècniques, com hem comentat anteriorment, i a l'increment salarial previst del 2,5% seguint la directiva estatal.

Pel que fa a les inversions previstes en el pressupost del 2023 són de 2.450.367,66 euros, un 14,51% inferiors a les del 2022. La finalització de la remodelació de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Tivenys, amb una inversió de 934.740,55 euros; les millores de les EDAR amb una partida de 738.895,13 euros i els projectes de les EDAR de l'Ametlla de Mar-l'Almadrava (162.500,58 euros) i d'ampliació de la del nucli urbà de l'Ametlla (105.015,43 euros) signifiquen les principals inversions.

El pressupost també contempla el projecte de remodelació de l'emissari submarí de l'Ametlla de Mar i el projecte constructiu de l'EDAR d'Aldover-Xerta, així com la redacció dels projectes de sanejament de Bítem, Paüls i Campredó. La modernització de les depuradores és una necessitat per assegurar el futur de les pròximes generacions i del medi ambient i aconseguir d'aquesta manera un desenvolupament sostenible i durador.

També el 2023 es contempla l'adquisició d'un nou autobús a l'àrea de transport adaptat i l'adquisició d'un vehicle elèctric.

La promoció del turisme a la comarca és una altra de les línies d'actuació del Consell Comarcal del Baix Ebre i, en aquest sentit, es continuarà invertint al Camí Natural la Via Verda de la Val de Zafán, un actiu turístic que anualment atreu més de 300.000 usuaris. Una de les actuacions previstes consistirà en la instal·lació de mobiliari urbà al tram comprès entre Tortosa i Roquetes, on enguany s'ha executat el projecte d'il·luminació.
Finalment, en l'apartat de les inversions, en matèria de turisme, es destinaran 165.072,04 euros a equipaments. Una inversió que es destinarà a fer front a algunes deficiències detectades a l'edifici d'EbreTerra i a l'adequació de la cuina d'aquest espai com un centre homologat de cuina/obrador compartit.

D'altra banda, en l'àmbit de l'educació es continuarà gestionant el servei de transport escolar col·lectiu, els ajuts individuals de desplaçament, els ajuts individuals de menjador, els ajuts per a l'adquisició de llibres escolars, així com la gestió dels menjadors de les escoles de la Mercè i Remolins de Tortosa.

Pel que fa a l'àmbit de serveis a les persones, a més dels serveis dels equips bàsics es seguirà prestant el servei d'ajuda a domicili, el transport adaptat, l'atenció a la immigració, les urgències socials, la targeta solidària, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), el Servei d'Atenció Socioeducativa (SIS) i el programa Sostre 360. En Infància, els equips d'atenció a la infància i adolescència (EAIA) continuaran prestant els mateixos serveis, així com la Institució Col·laboradora d'Integració Familiar (ICIF) i els Serveis d'Integració en Famílies Extenses (SIFE).

El foment de l'ocupació és una de les prioritats del Consell i, en aquest sentit, el pressupost inclou transferències per import de 2,1 milions d'euros del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) per desenvolupar diversos programes: 7 Comarques; amb un increment del 10% respecte enguany gràcies al treball que s'està fent amb la concertació territorial; Treball i Formació, Garantia Juvenil, programa DUAL i 30 Plus, amb la previsió de realitzar fins a 80 contractacions. I en aquest pressupost incorporem com a novetat una línia d'ajuts a nous emprenedors amb una dotació de 30.000 euros.

En matèria de joventut el pressupost del 2022 manté les funcions relacionades amb el control i inspecció d'albergs i contempla recursos suficients per vetllar pel compliment de la normativa en activitats d'educació en el lleure, a més de la gestió dels plans locals de joventut i el desenvolupament de programes de suport a l'ocupació juvenil.

Quant a la gestió i tractament de residus, competències que els ajuntaments de la comarca tenen delegades al Consell Comarcal del Baix Ebre, el pressupost contempla una despesa de 6.093.610,59 euros. La despesa en gestió i tractament de residus s'incrementarà com a conseqüència de l'augment del cànon i, sobretot, per l'encariment del subministrament elèctric, la pujada de preus del combustible i l'increment dels costos associats a subministraments relacionats amb l'explotació ordinària (passarà a 65,30 euros per tona).

En l'àmbit de salubritat es destinaran 200.000 euros per dur a terme el servei de control de mosquit i mosca negra, així com de desratització.