Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Territori

Imatge
 
Territori
Responsable d'àrea

Maria Cinta Llaó Llaó

alcaldia@elperello.cat
 

Dins de l'Àrea de Territori, el Consell Comarcal del Baix Ebre disposa d'una Oficina Comarcal d’Habitatge. Aquesta gestiona diversos programes d’ajuda al lloguer, els quals depenen de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, disposa d'un servei de borsa d'habitatge integrat en la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social de la Generalitat, que ofereix avantatges tant a propietaris com a llogaters. Paral·lelament, l'ens comarcal també realitza mediació hipotecarià per a totes aquelles famiílies que estan en risc de perdre el seu habitatge principal.

Entre d’altres serveis, el Consell Comarcal destina ajuts per a la millora de camins municipals, i elabora plans de protecció i autoprotecció civil. 

El Consell Comarcal del Baix Ebre també treballa per fomentar la mancomunació de serveis públics i l’assistència als ajuntaments com un pas necessari i imprescindible per aprofundir entre les possibles sinèrgies entre ajuntaments, aprofitant economies d’escala i amb l’objectiu de reduir costos i millorar la qualitat dels serveis públics als ciutadans.