Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre

Imatge
 
Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre
Vols conèixer millor el PECT EbreBiosfera?

Trobaràs tota la informació relacionada amb el PECT EbreBiosfera en aquesta pàgina web 

El Consell Comarcal del Baix Ebre coordina l'execució del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre amb una inversió global de 2.228.694 euros, finançada al 50 per cent pels fons europeus de desenvolupament regional FEDER.

L'objectiu del PECT EbreBiosfera és ser l'eix vertebrador del creixement econòmic de les Terres de l'Ebre impulsant la competitivitat, la innovació i l'ocupació, i compta amb les següents entitats sòcies per a la seva execució: la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), la Fundació Agroterritori, el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya (CENFIM) i l'Ajuntament d'Amposta, que desenvoluparan un total de vuit projectes fins el 2020.

Els vuit projectes que integren el PECT EbreBiosfera són els següents:

Observatori socioambiental per a la transferència de dades, l'emprenedoria i l'autoavaluació - URV
Creació d'un Observatori Socioambiental com a instrument de recopilació, sistematització, anàlisi i prospecció d'indicadors socioambientals de les Terres de l'Ebre.

Simbiosi rural: banc de terres i de serveis agraris - COPATE
El sector agrari de les Terres de l'Ebre es caracteritza per una escassa concertació, per una elevada dispersió de les explotacions i per una baixa permeabilitat a la innovació, que dificulta l'adaptació a l'actual entorn competitiu. Aquest projecte proposa la creació d'un banc de terres per facilitar la concentració d'explotacions agràries, la creació d'un banc de serveis agraris i un observatori de la sequera.

Fitoderivats: innovació i cadena de valor agroforestal - COPATE
La biomassa forestal i l'agrícola constitueixen un valuós recurs energètic renovable que disminueix la dependència energètica externa i crea llocs de treball al mateix territori. Aquest projecte consisteix en crear un clúster publico-privat agroforestal a l'entorn de l'aprovisionament, transformació i subministrament de biomassa, de l'enginyeria, i de la instal·lació i manteniment d'equips tèrmics de biomassa. També contempla la creació d'un mapa de demanda i aprovisionament de bioenergia.

Rural Smart Energy - COPATE
Aquest projecte proposa posar les bases per implementar a les Terres de l'Ebre progressivament el model Smart Grid, en el qual tot consumidor potencial pot convertir-se en un productor energètic potencial.

Plataforma per l'impuls del sistema agroalimentari innovador (SAI) - Fundació Agroterritori
Es planteja com a objectiu optimitzar les oportunitats de rendibilitat econòmica i d'estratègia territorial des de la sostenibilitat i la qualitat ambiental.

Creació de dues plataformes generadores de competitivitat en el sector de l'hàbitat - CENFIM
La Plataforma acceleradora de l'Economia Circular (PaEC) vol facilitar l'adaptació de les empreses a un nou model econòmic productiu més eficaç, basat en l'optimització de l'ús de recursos i en mantenir en tot moment el valor màxim dels productes i recursos (reciclatge en cascada).
La Plataforma acceleradora de la Innovació en Producte (PaIP) té com a finalitat incrementar la competitivitat de les pimes que conformen el sector hàbitat mitjançant la potenciació de la innovació en producte.

Creació Fablab Terres de l'Ebre - Ajuntament d'Amposta
El Fablab (Fabrication Laboratory) s'ubicarà a l'edifici municipal del Sindicat d'Amposta i produirà objectes físics amb accessibilitat a maquinària de fabricació digital controlades per ordinador (impressores 3d, làser fresadores)  on podran accedir les start-ups i empreses per tal de crear els seus prototips, les escoles amb seus alumnes, les persones per a compartir experiències i coneixements, els inventors per a fer realitat els seus invents, etc.

Plataforma d'Innovació EbreBiosfera - Universitat Rovira i Virgili
Aquest projecte planteja tres actuacions: la creació de l’EbreBiosfera Open Lab, una plataforma d’innovació oberta i espai col·laboratiu per impulsar la innovació a través de la interacció i l’intercanvi de coneixements entre els diversos agents del territori; l’Atracció de Talent, per donar empenta i coordinar accions en marxa que presenten diversos graus de maduració; i la implantació de l’oficina tècnica ‘Regió del Coneixement’, per donar suport a la cerca de finançament públic competitiu per a projectes d’R+D+I.

Coordinació del PECT EbreBiosfera – Consell Comarcal del Baix Ebre
Coordinació i seguiment del PECT EbreBiosfera per aconseguir els objectius plantejats.