Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Ofertes de treball del Consell Comarcal del Baix Ebre

Imatge
 
Ofertes de treball del Consell Comarcal del Baix Ebre

Consulta els procediments selectius de personal del Consell Comarcal del Baix Ebre

Les bases generals de les borses de treball regulen la creació i funcionament de les borses de treball comarcal de personal, per tal de cobrir necessitats i vacants temporals del personal de la plantilla de la corporació. Consulta les bases reguladores de les borses de treball del Consell Comarcal del Baix Ebre.


Oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal

Bases reguladores (sistema concurs oposició)

Bases reguladores (sistema concurs)

Sol·licitud Oberta fins al 26 de gener

Sol·licitud (per presentació documentació presencialment)

 


Borsa de treball. Titulat/da en dret de suport tècnic a l'equip bàsic d'atenció social primària

Bases reguladores i convocatòria

Sol·licitud. Inscripció tancada


 

Borsa de treball. Tècnic/a projectes europeus

Bases reguladores i convocatòria

Sol·licitud . Inscripció tancada


Borsa de treball. Acompanyant/a de transport adaptat del Consell Comarcal

Bases reguladores i convocatòria
Sol·licitud  Inscripció tancada 


Borsa de treball. Conductor/a de transport adaptat del Consell Comarcal

Bases reguladores i convocatòria
Sol·licitud  Inscripció tancada


Borsa de treball. Educador/a social del Consell Comarcal

Bases reguladores i convocatòria
Sol·licitud  Inscripció tancada 


Borsa de treball. Psicòleg/a del Consell Comarcal

Bases reguladores i convocatòria
Sol·licitud  Inscripció tancada


Borsa de treball. Tècnic/a d'arxiu del Consell Comarcal

Bases reguladores i convocatòria
Sol·licitud  Inscripció tancada


Borsa de treball. Educador/a social i/o integrador/a social d'atenció a joves en situació de vulnerabilitat del Consell Comarcal

Bases reguladores i convocatòria 
Sol·licitud  Inscripció tancada


Borsa de treball. Tècnic d'habitatge del Consell Comarcal

Bases reguladores i convocatòria
Sol·licitud  Inscripció otancada


Borsa de treball. Tècnic/a de serveis socials, atenció a persones sense llar del Consell Comarcal

Bases reguladores i convocatòria
Sol·licitud  Inscripció tancada


Borsa de treball. Treballador/a social d'infància del Consell Comarcal  

Bases reguladores i convocatòria
Sol·licitud  Inscripció tancada


Borsa de treball. Treballador/a social de serveis socials bàsics del Consell Comarcal 

Bases reguladores i convocatòria 
Sol·licitud  Inscripció tancada


Borsa de treball. Treballador/a familiar del Consell Comarcal 

Bases reguladores i convocatòria  
Sol·licitud  Inscripció tancada 


Borsa de treball. Tècnic/a transició energètica

Bases reguladores i convocatòria
Sol·licitud  Inscripció tancada


Borsa de treball. Informàtic/a del Consell Comarcal

Bases reguladores i convocatòria
Sol·licitud  Inscripció tancada


Borsa de treball. Integrador/a social del Consell Comarcal

Bases reguladores i convocatòria
Sol·licitud. Inscripció tancada


Borsa de treball de tècnic/a prospector/a del Consell Comarcal del Baix Ebre (àrea Activació Econòmica)

Bases reguladores i convocatòria
Sol·licitud. Inscripció tancada


Plaça de treball de personal subaltern-auxiliar EbreTerra
Bases reguladores i convocatòria 
Sol·licitud. Inscripció tancada


Borsa de treball tècnic/a dinamitzador/a de projectes ocupacionals
Bases reguladores i convocatòria tècnic/a dinamitzador/a de projectes ocupacionals
Sol·licitud. Inscripció tancada


Plaça arquitecte/a Consell Comarcal del Baix Ebre

Bases reguladores i convocatòria coordinador/a arquitecte/a Consell Comarcal del Baix Ebre
Sol·licitud. Inscripció tancada 

Borsa de treball personal administratiu
Bases reguladores i convocatòria personal administratiu
Sol·licitud. Inscripció tancada


Plaça coordinació ICIF
Bases reguladores i convocatòria coordinador/a ICIF
Sol·licitud. Inscripció tancada


Plaça gerència del COPATE
Bases reguladores i convocatòria gerent/a del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre
Sol·licitud Inscripció tancada


Plaça de tècnic/a A2 a l'àrea d'intervenció (Personal funcionari) 

Bases reguladores plaça de tècnic/a A2 a l'àrea d'intervenció.

Esmena de les bases reguladores de la selecció de tècnic d’intervenció per modificació del requisit de titulació i adaptar-lo a les disposicions de l’Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

Instància per presentar candidatura com a tècnic/a A2 a l'àrea d'intervenció 

Resultat fase oposició procés de selecció tècnic/a de gestió administrativa intervenció

Inscripcions: tancades


Borsa personal de neteja

Bases reguladores borsa de treball personal de neteja (laboral temporal) . Sol·licitud. Inscripció tancada


Project Manager del PECT Ebre Bioterritori

Convocatòria i bases del concurs de mèrits per a la selecció d'un/a tècnic/a en gestió de projectes europeus.

Rectificació anunci. Inscripció tancada. Sol·licitud


Contracte de relleu personal subaltern

Bases generals per a la contractació, mitjançant contracte de relleu, de personal laboral subaltern per concurs-oposició. Sol·licitud. Inscripció tancada


Borsa de tècnic/a de gestió administrativa

Bases reguladores de la convocatòria. Sol·licitud . Inscripció tancada.


Borsa de tècnic/a en inserció sociolaboral

Bases reguladores de la convocatòria. Sol·licitud. Inscripció tancada

 


Borsa de treball tècnic/a de gestió administrativa (recursos humans)

Bases reguladores de la convocatòria. Sol·licitudInscripció tancada


Borsa de treball arquitecte/a tècnic/a

Bases reguladores de la convocatòria. Sol·licitud. Inscripció tancada


Procés de selecció tancat

Bases reguladores de la convocatòria. Sol·licitud. Inscripció tancada 

El procés de selecció de persones per a la creació d'una borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a ha quedat desert. Resolució

 


Borsa tècnic/a de gestió administrativa

Resolució definitiva ordre puntuació de les persones de la borsa.

Bases reguladores de la convocatòriaInscripció tancada