Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Borsa de treball del Consell Comarcal del Baix Ebre

Borsa de treball del Consell Comarcal del Baix Ebre

Inscripcions obertes fins al 23 d'abril a la borsa d'integrador/a social

Les bases generals de les borses de treball regulen la creació i funcionament de les borses de treball comarcal de personal, per tal de cobrir necessitats i vacants temporals del personal de la plantilla de la corporació. Consulta les bases reguladores de les borses de treball del Consell Comarcal del Baix Ebre.

 

Borsa de treball Integrador/a social del Consell Comarcal

Bases reguladores i convocatòria
Sol·licitud. Inscripció tancada
Resolució provisional de persones admeses i excloses 
Resolució definitiva de persones admeses i excloses


Plaça de treball Treballador/a social ICIF

Bases reguladores i convocatòria
Sol·licitud. Inscripció tancada 
Resolució provisional definitiva de persones admeses i excloses a la plaça de treball


laça de treball Pedagog/a ICIF

Bases reguladores i convocatòria
Sol·licitud. Inscripció tancada 
Resolució provisional definitiva de persones admeses i excloses a la plaça de treball


Borsa de treball de tècnic/a prospector/a del Consell Comarcal del Baix Ebre (àrea Activació Econòmica)

Bases reguladores i convocatòria
Sol·licitud. Inscripció tancada

Resolució provisional de persones admeses i excloses a la borsa de treball de tècnic/a prospector/a
Ordre puntuació


Plaça de treball de personal subaltern-auxiliar EbreTerra
Bases reguladores i convocatòria 
Sol·licitud. Inscripció tancada

Resolució provisional de persones admeses i excloses
Resolució definitiva de persones admeses i excloses


Borsa de treball tècnic/a dinamitzador/a de projectes ocupacionals
Bases reguladores i convocatòria tècnic/a dinamitzador/a de projectes ocupacionals
Sol·licitud. Inscripció tancada

Plaça arquitecte/a Consell Comarcal del Baix Ebre

Bases reguladores i convocatòria coordinador/a arquitecte/a Consell Comarcal del Baix Ebre
Sol·licitud. Inscripció tancada 

Resolució provisional de persones admeses i excloses a la plaça de treball 
Resolució definitiva de persones admeses i excloses a la plaça de treball


Borsa de treball personal administratiu
Bases reguladores i convocatòria personal administratiu
Sol·licitud. Inscripció tancada

Resolució provisional de persones admeses i excloses a la borsa de personal administratiu  
Resolució definitiva de persones admeses i excloses a la borsa de treball de personal administratiu  
Ordre de puntuació borsa de treball


Plaça coordinació serveis socials
Bases reguladores i convocatòria coordinador/a serveis socials
Sol·licitud. Inscripció tancada

Resolució provisional de persones admeses i excloses a la plaça de treball cordinació serveis socials


Plaça coordinació ICIF
Bases reguladores i convocatòria coordinador/a ICIF
Sol·licitud. Inscripció tancada

Resolució provisional de persones admeses i excloses a la plaça de treball cordinació ICIF


Plaça gerència del COPATE
Bases reguladores i convocatòria gerent/a del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre
Sol·licitud Inscripció tancada
Resolució de persones admeses a la convocatòria gerència del COPATE
Resultat selecció plaça de gerència del COPATE


Plaça de tècnic/a A2 a l'àrea d'intervenció (Personal funcionari) 

Bases reguladores plaça de tècnic/a A2 a l'àrea d'intervenció.

Esmena de les bases reguladores de la selecció de tècnic d’intervenció per modificació del requisit de titulació i adaptar-lo a les disposicions de l’Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

Instància per presentar candidatura com a tècnic/a A2 a l'àrea d'intervenció 

Resultat fase oposició procés de selecció tècnic/a de gestió administrativa intervenció

Inscripcions: tancades

Resolució provisional de persones admeses i excloses a la borsa de tècnic de gestió administrativa (àrea intervenció) 

Ordre puntuació plaça tècnic/a A2 a l'àrea d'intervenció 


Borsa personal de neteja

Bases reguladores borsa de treball personal de neteja (laboral temporal) . Sol·licitud. Inscripció tancada

Resolució provisional de persones admeses i excloses a la borsa de treball de personal de neteja

Resolució definitiva de persones admeses i excloses a la borsa de treball de personal de neteja

Ordre de puntuació borsa personal de neteja


Project Manager del PECT Ebre Bioterritori

Convocatòria i bases del concurs de mèrits per a la selecció d'un/a tècnic/a en gestió de projectes europeus.

Rectificació anunci. Inscripció tancada. Sol·licitud

Resolució provisional de persones admeses i excloses en el procés selectiu d'un/a tècnic/a en gestió de projectes europeus (PECT Ebrebioterritori)

Acta del procés de selecció d'un tècnic/a en gestió de projectes europeus (PECT Ebrebioterritori)


Contracte de relleu personal subaltern

Bases generals per a la contractació, mitjançant contracte de relleu, de personal laboral subaltern per concurs-oposició. Sol·licitud. Inscripció tancada

Resolució provisional de persones admeses i excloses pel contracte de relleu personal subaltern

Resolució definitiva de persones admeses i excloses pel contracte de relleu personal subaltern

Ordre de puntuació de la borsa de personal subaltern. 


Borsa d'educador/a social

Bases reguladores de la convocatòria. Sol·licitud. Inscripció tancada.

Resolució provisional d'admesos i exclosos a la borsa de treball d'educador/a social

Resolució definitiva d'admesos i exclosos a la borsa de treball d'educador/a social

Ordre puntuació borsa educador/a social


Borsa de tècnic/a de gestió administrativa

Bases reguladores de la convocatòria. Sol·licitud . Inscripció tancada.

Resolució provisional d'admesos i exclosos a la borsa de treball de tènic/a de gestió administrativa

Resolució definitiva d'admesos i exclosos a la borsa de treball de tècnic/a de gestió administrativa

Ordre puntuació borsa de tècnic/a de gestió administrativa


Borsa de tècnic/a en inserció sociolaboral

Bases reguladores de la convocatòria. Sol·licitud. Inscripció tancada

Resolució provisional d'admesos i exclosos  a la borsa de treball de tènic/a en inserció sociolaboral

Resolució definitiva d'admesos i exclosos a la borsa de treball de tècnic/a en inserció sociolaboral


Borsa de treball de treballador/a familiar

Bases reguladores de la convocatòria. Sol·licitud. Inscripció tancada

Resolució provisional d'admesos i exclosos a la borsa de treball de treballador/a familiar

Resolució definitiva d'admesos i excloses a la borsa de treball de treballador/a familiar

Resolució ordre puntuació borsa de treballador/a familiar


Borsa de treball tècnic/a de gestió administrativa (recursos humans)

Bases reguladores de la convocatòria. Sol·licitudInscripció tancada

Resolució provisional d'admesos i exclosos a la borsa de treball de tècnic/a de gestió administrativa

Resolució definitiva d'admesos i exclosos a la borsa de treball de tècnic/a de gestió administrativa

Resolució ordre puntuació borsa de treball tècnic/a gestió administrativa


Borsa de treball arquitecte/a tècnic/a

Bases reguladores de la convocatòria. Sol·licitud. Inscripció tancada

Resolució provisional d'admesos i exclosos a la borsa d'arquitecte/a tècnic/a

Resolució definitiva d'admesos i excloses a la borsa d'arquitecte/a tècnic/a

Resolució ordre de puntuació borsa de treball arquitecte/a tècnic/a


Procés de selecció tancat

Bases reguladores de la convocatòria. Sol·licitud. Inscripció tancada 

Resolució provisional d'admesos i exclosos a la borsa d'aquitecte/a tècnic/a

Resolució definitiva d'admesos i exclosos a la borsa d'arquitecte/a tècnic/a 

El procés de selecció de persones per a la creació d'una borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a ha quedat desert. Resolució


Borsa de treball de monitor/a menjador

Resolució ordre puntuació borsa de monitor/a de menjador (rectificació)

Resolució ordre puntuació borsa monitor/a de menjador.

Resolució provisional d'admesos i exclosos a la borsa de monitor/a de menjador 

Resolució definitiva d'admesos i exclosos a la borsa de monito/a de menjador

Bases reguladores de la convocatòriaInscripció tancada


Borsa de tècnic/a en inserció sociolaboral [Aquesta borsa està resolta]

Resolució definitiva ordre de puntuació de les persones de la borsa.

Bases reguladores de la convocatòriaInscripció tancada


Borsa de treball psicòleg/loga

Resolució definitiva ordre de puntuació de les persones de la borsa.

Bases reguladores de la convocatòriaInscripció tancada


Borsa tècnic/a d'arxiu

Resolució definitiva ordre puntuació de les persones de la borsa.

Bases reguladores de la convocatòriaInscripció tancada


Borsa tècnic/a de gestió administrativa

Resolució definitiva ordre puntuació de les persones de la borsa.

Bases reguladores de la convocatòriaInscripció tancada


Borsa treballador/a social a l'àrea d'Infància i Adolescència

Resolució definitiva ordre puntuació de les persones de la borsa.

Bases reguladores de la convocatòriaInscripció tancada


Borsa treballador/a social a l'àrea d'Atenció Primària i SIS

Resolució definitiva ordre puntuació de les persones de la borsa.

Bases reguladores de la convocatòriaInscripció tancada


Borsa de treball educador/ a social

Resolució definitiva ordre puntuació de les persones de la borsa.

Bases reguladores de la convocatòriaInscripció tancada


Borsa de treball d'acompanyant del servei de transport adaptat

Resolució definitiva ordre de puntuació de les persones de la borsa

Bases reguladores de la convocatòriaInscripció tancada


Borsa de treball de conductor/a del servei de transport adaptat

Resolució definitiva ordre de puntuació de les persones de la borsa

Bases reguladores de la convocatòriaInscripció tancada


Borsa de treball de treballador/a familiar

Resolució definitiva ordre de puntuació de les persones de la borsa

Bases reguladores de la convocatòria. Inscripció tancada

 

Enllaços relacionats

Documents: