Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Catalunya Emprèn

Imatge
 
Catalunya Emprèn
Què és el programa Catalunya Emprèn?

Catalunya Emprèn és el programa de creació d’empreses de la Generalitat de Catalunya. La Xarxa Emprèn és una xarxa publico-privada d'entitats que, en el marc del programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, presten serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una empresa a Catalunya durant els tres primers anys de vida del negoci. El destinatari o beneficiari susceptible de participar en aquest programa és qualsevol persona aturada o ocupada amb una idea de negoci que vulgui crear una empresa i/o emprendre un negoci. Aquest Programa està cofinançat pel Fons Social Europeu i el Departament d’Empresa i Coneixement.

El programa Catalunya Emprèn està composat per una sèrie de línies d’actuació que composen la Línia A. Programa integral de suport a les persones emprenedores, que són les següents:

  1. Accions d’informació i orientació adreçades a persones emprenedores.
  2. Sessions d’assessorament a tots els emprenedors que vulguin començar un projecte nou (planificar la posada en marxa del seu projecte, avaluar la viabilitat de les idees empresarials, assessorament sobre temes específics del pla d’empresa, etc.).
  3. Accions de formació específicament adreçades a dotar competencialment d’habilitats, capacitats, actituds i recursos a les persones emprenedores i/o de millorar les que ja posseeixen.
  4. Seguiment tècnic durant els tres primers anys de vida per tal de facilitar la consolidació de les empreses.
  5. Accions de sensibilització de la població envers al foment de l’esperit emprenedor, mitjançant la programació de jornades, la difusió d’informació mitjançant les xarxes socials, etc.
  6. Accions d’informació assessorament i mediació per a l’accés al finançament.
  7. Serveis facilitadors en l’accés als recursos i serveis de vivers d’empresa i/o de Centre de Negocis.
  8. Serveis d’informació i assessorament sobre el traspàs de negocis, mitjançant el programa Reempresa.
  9. Serveis d’informació, assessorament i formació d’alfabetització digital, adreçats a persones emprenedores, de foment de l’ús de les TIC en la gestió empresarial.
  10. Serveis de finestreta única empresarial per facilitar l’inici de l’activitat econòmica, mitjançant el punt Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) i el Sistema de Tramitació Telemàtica per a la creació d’empreses.

La iniciativa emprenedora és un dels principals elements impulsors de la innovació, la competitivitat i el desenvolupament econòmic i social, així doncs, el principal objectiu d’aquest programa és fomentar l’activitat emprenedora, ja que aquesta és considera cabdal per al desenvolupament social i econòmic d’un país o d’una regió generant paral·lelament ocupació.

Amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE