Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Assistència tècnica i formació per impulsar el procés de la concertació territorial a la comarca del Baix Ebre

Imatge
 
Assistència tècnica i formació per impulsar el procés de la concertació territorial a la comarca del Baix Ebre
Activitats

Hem conegut l'Agència de Desenolupament Local de Solsona i Cardona (+info) i hem organitzat unes jonades sobre els nous lideratges (+info).

Com a resultat, i desprès de quatre anys de treball tècnic en desenvolupament local, del projecte Baix Ebre Avant, a la comarca del Baix Ebre, adreçat a persones i empreses del territori, es considera avançar un pas més vers un model de concertació territorial, que faciliti processos més cohesionadors i cooperatius, més eficients i més eficaços. 

És per això que des del projecte Baix Ebre Avant es considera iniciar un procés de sensibilització i mediació col·lectiva amb els actors públics, socials i econòmics del territori per tal d’arribar a un acord territorial per a la reactivació econòmica i l’ocupació.

Aquest acord ha de poder liderar més democràticament i des de baix els projectes d’atenció i suport a les persones en la seva integralitat vital, les accions per reimpulsar l’activitat econòmica de qualitat i els projectes que vetllen pel manteniment respectuós del territori, lloc on s’esdevé la vida de les persones i l’activitat d’aquestes.

 

Quin és el nostre objectiu general?

Impulsar un procés de concertació territorial entre públics, privats i entitats socials a la comarca del Baix Ebre, per a la reactivació econòmica i l’ocupació.

 

Quins són els nostres objectius específics?
  • Impulsar un procés de sensibilització, mediació i cooperació entre els diferents actors públics, privats i entitats socials, amb especial esment a la comunitat educativa, que faciliti una nova relació ciutadana en la governança del desenvolupament local al Baix Ebre, a través d’un marc de concertació i acord territorial participat de de baix a dalt.
  • Formar en desenvolupament local els actors públics, privats i entitats socials al voltant de la creació d’ocupació i l’estimulació d’activitat econòmica amable amb les persones i el medi.
  • Redacció i signatura d’un acord territorial que descrigui les bases d’una nova organització territorial concertada
  • Identificar i consensuar la visió i els objectius de desenvolupament local al Baix Ebre, al voltant de la creació d’ocupació i l’estimulació d’activitat econòmica amable amb les persones i el medi.
  • Elaborar un pla de treball conjunt, que doni resposta als objectius acordats prèviament.
  • Identificar i consensuar el model de funcionament del nou ens de concertació i acord territorial al Baix Ebre: coordinació, avaluació i seguiment de les accions impulsades a través de la coordinació tècnica.
  • Facilitar el reconeixement entre els actors públics, privats i entitats socials del territori.
 

Què és la concertació territorial?

La concertació entre els actors d’un territori

La concertació territorial ha de reimpulsar el desenvolupament local del territori, facilitant el treball en equip, tant dels actors representants públics, privats, entitats socials i amb especial esment a la comunitat educativa, així com dels agents tècnics de la comarca, organitzats i coordinats entre sí. En altres territoris, desprès d’un procés de formació i sensibilització s’ha pogut signar un acord entre públics, privats i comunitat educativa, en que es comprometen fermament a diagnosticar, planificar i impulsar accions edificar comunitats de pau basades en la cohesió social, l’equitat i la justícia social.

 

La formació i sensibilització en desenvolupament local dels actors: cohesió social i equitat.

Dintre d’aquest procés s’impulsarà la formació en desenvolupament local dels actors implicats, que ajudarà a donar una visió conjunta del valor que suposa la participació ciutadana coordinada i concertada, per promoure una nova manera de fer territori. Serà clau revisar conceptes com la planificació conjunta en base a diagnosis compartides a curt, mig i llarg termini, tenir visions integrals de les diferents dimensions humanes, com son les necessitats bàsiques, l’activitat i el medi; garantir l’equitat social i l’ocupació decent per a tothom, així com garantir l’accés a la formació de qualitat, adaptada a les persones.