Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Consells Consultius

Reunió del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Ebre.Imatge
 
Consells Consultius
Catàleg de xerrades

El Consell Comarcal del Baix Ebre presenta anualment un catàleg de formació que contempla diferents xerrades i tallers específics.

Catàleg Gent Gran

Catàleg Dones

 

I Congrés de Dones del Baix Ebre

El Consell Consultiu de les Dones convoca la celebració del I Congrés de Dones del Baix Ebre.

Consells consultius de la dona i de la gent gran

Són òrgans complementaris i sectorials de naturalesa deliberant i sense facultats decisòries. Actualment, el Consell Comarcal del Baix Ebre disposa de dos consells consultius: el Consell Consultiu de la Gent Gran i el Consell Consultiu de les Dones. Els dos actuen com a òrgans sectorials de participació ciutadana en tot allò que fa referència a la tercera edat i a la dona, respectivament.

Consell supramunicipal de polítiques socials

És un òrgan participatiu i consultiu que té com a finalitat promoure la participació de la ciutadania i dels agents implicats en el disseny, l’execució i el seguiment de les accions en matèria de serveis socials, així com fomentar i difondre els valors i les pràctiques de participació política i social que enriqueixen la qualitat de la vida democràtica.