Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

El Consell Comarcal del Baix Ebre atorga més de 81.000€ en ajuts per l’adquisició de llibres escolars, assistència a la llar d’infants, colònies i campaments

Imatge
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre atorga més de 81.000€ en ajuts per l’adquisició de llibres escolars, assistència a la llar d’infants, colònies i campaments
14/11/2012

L’ens comarcal de Baix Ebre ha presentat l’adjudicació de la convocatòria d’ajuts en relació amb l’adquisició de llibres escolars obligatoris del segon cicle d’educació infantil, i l’assistència a la llar d’infants, colònies i campaments per a l’actual curs escolar.

En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, ha destacat que “aquests ajuts s’emmarquen en l’aposta decidida que realitza l’ens comarcal en matèria de polítiques socials i en l’atenció a les persones”. En aquest sentit, Soler ha explicat que “a l’hora de definir l’adjudicació s’ha optat per prioritzar criteris que garanteixin la justícia social i les famílies més desafavorides de la comarca”.

En la mateixa línia, la vicepresidenta de Foment de la Cohesió Social, Roser Caballeria, ha destacat el paper realitzat pels tècnics de l’àrea i ha detallat que “aquestes ajudes han de servir per atendre les necessitats de les famílies amb menys capacitat adquisitiva”.

Els més de 81.500€ atorgats s’han distribuït en les següents partides. La partida més rellevant ha estat la d’assistència a llars d’infants a la qual s’han adjudicat 54.800€, la segona ha estat la d’adquisició de llibres escolars obligatoris del segon cicle infantil, amb més de 25.500€. Finalment, a la partida d’assistència a colònies i campaments s’han concedit més 1.900€.

A tot això, cal esmentar que es realitzarà un seguiment específic de l’assistència a la llar d’infants per tal d’obrir l’ajut a altres persones en el cas que es produeixin casos sobrevinguts.

Aquestes xifres no han variat significativament en relació amb el darrer any escolar. A la partida de llars d’Infants es van concedir més de 59.000€, a l’adquisició de llibres escolars obligatoris del segon cicle infantil, més de 20.000€, i a l’assistència a colònies i campaments més de 2.000€.

Cal remarcar que els ajuts per a l’adquisició de llibres s’han atorgat als alumnes que assisteixen als centres de la comarca, públics i privats concertats i que cursen el segon cicle d’educació infantil (3-6 anys). Els ajuts per a l’assistència a llars d’infants i colònies i campaments s’atorguen directament a les llars d’infants i a les entitats de lleure organitzadores, respectivament. Tots aquests ajuts s’adjudiquen sempre i quan es compleixin els requisits determinats per les característiques socials, econòmiques i familiars.