Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Serveis a les persones

Imatge
 
Serveis a les persones

La finalitat principal del Consell Comarcal del Baix Ebre és estar al servei i al costat de les persones de la comarca, més tenint en compte l’actual conjuntura econòmica. En aquest sentit, les polítiques socials han esdevingut, darrerament, un pilar fonamental per tal d’ajudar als ciutadans que més ho necessiten.

D’aquesta manera, les accions que es deriven de l’àrea compleixen amb aquesta finalitat i presten un valor afegit a la ciutadania del Baix Ebre. A dia d’avui són moltes les famílies del nostre territori que reben algun servei o ajuda específica en l’àmbit social del Consell Comarcal. I és que el ventall de tasques que s’ofereixen des d’aquesta àrea és força ampli: el servei d’assistència a domicili, el servei d’atenció i gestió de diferents serveis socials a través de professionals d’àmbit comarcal, l’atenció a la infància i a l’adolescència, la gestió d’acolliments i adopcions, la gestió del transport de persones amb mobilitat reduïda, entre molts altres.