Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Informació d'interès Covid-19

Imatge
 
Informació d'interès Covid-19
Mesures en matèria econòmica i ocupacional

L'àrea d'Activació Econòmica i Ocupació del Consell Comarcal del Baix Ebre, ofereix un servei d'atenció digital a les persones, empreses, autònoms i professionals per informar-los de les mesures adoptades en matèria econòmica i ocupacional per part de la Generalitat, el govern de l'Estat i els ajuntaments. Consulta tota la informació a Baix Ebre Avant.

Oficina d'Informació al Consumidor del Baix Ebre

L'Oficina d'Informació al Consumidor del Baix Ebre continua activa. Realitzem l'atenció als consumidors per via telemàtica, per qualsevol consulta o al·legació que ens vulgueu adreçar envieu un correu a consum@baixebre.cat.

Consulta les afectacions del coronavirus per a consumidors i empreses.

 

Dispositiu d'Inserció Sociolaboral del Baix Ebre

Les persones tècniques del Dispositiu sociolaboral del Baix Ebre continuen teletreballant per gestionar les consultes que els vulgueu fer arribar a través del correu agencia@baixebre.cat.

També podeu omplir aquest formulari i contactarem amb vosaltres.

En aquest espai trobaràs tota la informació relacionada amb la crisi sanitària que pugui ser d'interès per la ciutadania del Baix Ebre.

Què és el coronavirus?

Els símptomes més comuns són lleus, poden semblar els d'una grip, afecten un 80% de les persones i són malestar general, febre o tos. En els casos moderats pot produir sensació de falta d'aire i, en els més greus, la infecció pot causar pneumònia i altres complicacions.

Fes el seguiment i vigilància dels teus símptomes amb l'app STOP COVID19 CAT.

Consulta la informació sobre el símptomes, diagnòstic, tractament, risc de contagi, prevenció, confinament i gestió de les emocions al Canal Salut de la Generalitat.

Mesures de prevenció, protecció i organització del Consell Comarcal del Baix Ebre

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha adoptat un seguit de mesures específiques als centres de treball per garantir la prestació dels serveis públics i preservar a la vegada la salut dels empleats públics. Unes mesures que s’adequaran en funció de l’evolució de l’epidèmia i que seguiran les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries i de l’evolució del pla d’emergències.

Pel que fa a l’atenció al públic a la seu comarcal, Baix Ebre Innova  s'ha de dur  a terme amb cita prèvia i per accedir a l'edific és obligatori l'ús de mascareta. Ebre Terra resta tancat al públic.

Els serveis que prestaran atenció presencial, sempre amb cita prèvia, a partir de dilluns 25 de maig (fase 2 de desconfinament) són:

 • Habitatge.
 • Registre.
 • Atenció a la infància.
 • Dispositiu d'Inserció Sociolaboral.

El servei d’assistència primària de serveis socials del Consell Comarcal ha garantit l’assistència, prèvia cita, de tots els casos d’urgència durant tot el confinament. El dia 11 de maig es va reiniciar l'atenció presencial de les treballadores i educadores socials als municipis.

El servei d’atenció i informació a les dones (SIAD) realitzarà atenció telefònica i per correu electrònic. Pel que fa al transport adaptat i el Servei d’Atenció Diürna, la Tribu, estan tancats.

Quant a l’àrea d’Ensenyament es manté suspès el transport escolar i el servei de menjador escolar i l’atenció a la ciutadania es farà via telemàtica o telèfon. En el cas de l'alumnat amb beca menjador s'han distribuït a les famílies unes targetes moneder amb l'import de la prestació diària, un sistema que funcionarà mentre els centres educatius estiguin tancats.

L’Arxiu Comarcal del Baix Ebre restarà tancat i hi haurà atenció via telemàtica o telèfon; l’Oficina Jove estarà tancada i l’atenció es durà a terme per correu electrònic o telèfon.  Pel que fa a l’àrea de Consum i els serveis tècnics també prestaran el servei telemàticament i via telèfon.

>> Consulta la resolució de Presidència amb les mesures adoptades.

>>Segona instrucció sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives del Consell Comarcal del Baix Ebre amb motiu del coronavirus SARS-CoV 2.

>> Pla   de   desconfinament progressiu dels i les treballadores del   Consell Comarcal del Baix Ebre amb motiu de la Covid-19.

>> Pla de contingència del Consell Comarcal del Baix Ebre

 

Vies de contacte

L'atenció al públic es duu a terme amb cita prèvia, per qualsevol consulta o informació truqueu al 977445308, envieu un correu a info@baixebre.cat o a través de la seu electrònica.

Serveis Socials. La Unitat Bàsica d'Atenció Primària garanteix l'assistència personal de tots els casos d'urgència. Contacte: 977445308 

Servei d'Informació i Atenció a les Dones. L'atenció serà via telèfon 977445308  o serveis.socials@baixebre.cat. Dimecres i divendres hi ha atenció telefònica per part de la jurista i la psicòloga.

Habitatge. Si teniu algun dubte o consulta sobre els ajuts per l'impagament de lloguer o hipoteca consulteu a habitatge@baixebre.cat

 

Certificat d'identitat digital

L'Entitat de Registre idCAT obrirà els dilluns i dimecres de les 10.00 a les 13.00 hores per fer els certificats digitals a la ciutadania que els necessite per fer tràmits electrònics. Es necessari demanar cita prèvia al 977445308.

Ajuts lloguer d'habitatge 2020

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha iniciat el procediment per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans, és a dir, estan adreçades a les persones de 65 anys o més i que ja van ser beneficiàries  durant l’any 2019, la resta haurà d'esperar que s'obri la convocatòria del 2020.

Consulta la informació en aquest enllaç.

Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del Covid-19

Per poder obtenir els ajuts, s’ha d’acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19 mitjançant el compliment de tots els requisits següents:

 • Que la persona llogatera o qualsevol dels membres de la unitat familiar passi a estar en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.
 • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no siguin superiors a:
 •     Amb caràcter general, el límit de 3 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (en endavant, IPREM) (1.613,52 €).
 •         Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM (53’78€) per cada fill/a a càrrec a la unitat familiar.
 •         En el cas d’unitat familiar monoparental l’increment aplicable serà de 0,15 vegades l’IPREM (80’67 €) per cada fill/a.
 •         Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM (53’78€).per cada persona gran de 65 anys membre de la unitat familiar
 •     En el cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat igual o superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de forma permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 4 vegades l’IPREM (2.151’36 €), sense perjudici dels increments acumulats pe fill/a a càrrec especificats en l’apartat anterior.
 •     En el cas que la persona obligada a pagar la renda de lloguer sigui una persona amb paràlisis cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o una persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditament a la persona o al seu cuidador per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 5 vegades l’IPREM (2.689’20 €).
 • Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • Que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual.
 • Que la persona sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.
 • Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui com a màxim de de 900 euros.

Consulta tota la informació i presenta la sol·licitud aquí.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb habitatge@baixebre.cat o al 977445308

 

Banc d'Ajudes Tècniques

El servei manté l'atenció telefònica a tots els usuaris així com a noves consultes. També es presta el servei de reparació a persones amb aparells llogats que han tingut incidències durant l'ús domiciliari (sempre que els familiars es desplacen a les instal·lacions de la Fundació Pere Mata).
Es tracta d'un servei que presta la Fundació Pere Mata, un recurs que engloba l'assessorament tècnic i personal per part d'un terapeuta ocupacional (gratuït i universal) al domicili de l'usuari amb situació de dependència, per tal d'assessorar-lo en matèria d'accessibilitat i de supressió de barreres a l'habitatge, i que al mateix temps pot oferir en condicions de lloguer assequible les ajudes tècniques domiciliàries que no estan subvencionades. Atesa la declaració de l'estat d'alarma s'han suspès les visites domiciliàries de la terapeuta ocupacional i el servei de transport.

Podeu contactar al 977445308 o serveis.socials@baixebre.cat

Moratòria en el pagament del lloguer a les empreses instal·lades a Baix Ebre Innova

En atenció a les dificultats econòmiques que la situació excepcional generada per la COVID-19 pot comportar per les empreses i per tal de donar-los-hi suport, Baix Ebre Innova, ha establert una moratòria en el pagament de la quota del lloguer de les empreses instal·lades al viver d'empreses durant el mes d'abril i maig, i una bonificació extraordinària del 50% de la quota del lloguer del mes de juny.

Consells pràctics perquè els joves puguin gestionar el confinament amb equilibri emocional

La direcció general de Joventut, amb la col·laboració de l'entitat Salut i Educació Emocional, ha editat la guia “Com trobar-hi sentit” adreaçada als joves, amb desenes de consells pràctics per aprendre a gestionar el confinament amb equilibri emocional, ànim de superació i esperit cooperatiu.

També s'ha editat una altra guia, “Com trobar-hi sentit", però en aquest cas adreçada als professionals que treballen amb gent jove.

 

Comunicats

L'atenció al Consell Comarcal del Baix Ebre es duu a terme amb cita prèvia i és obligatori l'ús de mascareta

El Consell Comarcal del Baix Ebre activarà una cinquantena de mesures socials, econòmiques i sanitàries per fer front a la Covid-19

El Consell Comarcal del Baix Ebre reinicia l’atenció presencial de serveis socials als municipis i amplia l’horari d’atenció telefònica

El Consell Comarcal del Baix Ebre reactiva la licitació de les obres de la Via Verda del Carrilet

Xavier Faura: “Recollirem les propostes dels municipis per fer un desconfinament de manera segura"

L'Arxiu Comarcal del Baix Ebre inicia una campanya de recollida de documents sobre la pandèmia de Covid-19

El Consell Comarcal del Baix Ebre s'adhereix al decàleg de les entitats municipalistes per a la recuperació socioeconòmica

El Consell Comarcal del Baix Ebre suspèn el contracte de subministrament de menús als menjadors escolars de La Mercè i Remolins

Els comptadors de la Via Verda registren una caiguda del 90% dels usuaris

El Consell Comarcal del Baix Ebre tanca l’exercici del 2019 amb un resultat pressupostari positiu i el destina al pagament de proveïdors

Baix Ebre Innova aprova una moratòria en el pagament del lloguer a les empreses instal·lades al viver de Camarles

L’àrea de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Baix Ebre atén més usuaris a causa de la crisi sanitària

L’Oficina d’Habitatge del Baix Ebre tramita els ajuts al lloguer de les persones majors de 65 anys

El Consell Comarcal del Baix Ebre finalitza la distribució de les targetes moneder

El Consell Comarcal del Baix Ebre s’adhereix al manifest de les entitats municipalistes davant la crisi del coronavirus

El Consell Comarcal del Baix Ebre recorda que no es pot passejar ni anar amb bicicleta per la Via Verda

El Consell Comarcal del Baix Ebre suspèn el ple ordinari del mes de març

Les famílies de més d’un miler d’alumnes del Baix Ebre amb beca menjador rebran una targeta moneder amb l’import de la prestació diària

Mesures del Consell Comarcal del Baix Ebre per garantir la prestació dels serveis públics i preservar la salut dels treballadors