Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Queixes i suggeriments

Imatge
 
Queixes i suggeriments

Vols fer-nos arribar les teues queixes, suggeriments i propostes?

La ciutadania pot fer arribar al Consell Comarcal les queixes i suggeriments referents als serveis que ofereix l'ens comarcal, com ara els serveis socials, el transport públic escolar, el manteniment de la Via Verda i l'atenció ciutadana, així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió comarcal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

 

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Àrea que tramita
Serveis interns.

Classificació temàtica
Atenció a la ciutadania.

Qui ho pot demanar
La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Canals de tramitació
Presencial/Telemàtic/Correu Postal.

Sol·licitud

Aquí es poden consultar les queixes/suggeriments i les sol·lucions de l'últim any.