Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

ICIF

Imatge
 
ICIF
Sabies que...

La ICIF Terres de l’Ebre, entre d'altres coses, s’encarrega de trobar persones o famílies que es puguin fer càrrec d'infants que viuen en centres residencials i d'acollida (per un cert període de temps o de forma indefinida) i donar-los suport durant tot el procés.

Més informació

Pots enviar la teva consulta, el teu dubte o el teu suggeriment a partir del següent formulari.

Les ICIF (Institucions Col·laboradores d'Integració Familiar) són entitats sense ànim de lucre, constituïdes legalment, que tenen com a finalitat la protecció de menors. La ICIF Terres de l’Ebre s’encarrega  de trobar persones o famílies que es puguin fer càrrec d'infants que viuen en centres residencials i d'acollida (per un cert període de temps o de forma indefinida) i donar-los suport durant tot el procés. Al mateix temps, també ofereix formació, assessorament i valoració a les persones interessades en col·laborar, acollir o adoptar, i dóna suport i assessorament en el període d'acoblament inicial de l'infant i la família (d'acollida o d'adopció) durant tota la durada de l'acolliment o del procés fins que es constitueix l'adopció.

Què fem?

La ICIF Terres de l'Ebre disposa d’un conveni amb l'ICAA per tal de dur a terme el programa d’acolliments, adopcions nacionals i  adopcions internacionals en l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre. En aquest sentit, un dels serveis principals que realitza l’ICIF és trobar persones o famílies que es puguin fer càrrec d'infants que viuen en centres residencials i d'acollida (per un cert període de temps o de forma indefinida) i donar-los suport durant tot el procés.

Paral·lelament, des de l’ICIF també es realitzen altres serveis:

  • Oferir formació i assessorament a les persones interessades en col·laborar, acollir o adoptar (Catalunya/internacional) un infant.
  • Formació i valoració a les famílies
  • Elaboració de l'informe psicosocial necessari per poder acollir o adoptar a Catalunya o a l’estranger.
  • Suport i assessorament en el període d'acoblament inicial de l'infant i la família (d'acollida o d'adopció) durant tota la durada de l'acolliment o del procés fins que es constitueix l'adopció.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web del Departament de Drets Socials del Gencat