Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Governació i Hisenda

Governació i Hisenda
L'ens comarcal del Baix Ebre al teu abast
Més informació

Pots enviar la teva consulta, el teu dubte o el teu suggeriment a partir del següent formulari

Organigrama

Consulta quin és l'organigrama del Consell Comarcal del Baix Ebre en aquest document.

Vicepresident d'àrea

Sam Ferré Pallarés

sferre@elperello.cat
@samferre

Si bé el Consell Comarcal del Baix Ebre té la finalitat d’estar al servei de les persones mitjançant l’ampli ventall de tasques que gestiona l’administració, existeix també una àrea que té l’objectiu de coordinar el personal de l'ens comarcal i els diferents departaments per tal de poder prestar els serveis a la població de la manera més eficient i adequada possible.

En aquesta linia, aquesta àrea engloba els serveis d'intervenció, que realitza les diferents funcions de fiscalització interna de la gestió econòmica financera i pressupostària de l'ens; de tresoreria i personal, que realitza la gestió de moviments, custòdia de fons, valors i efectes de l'entitat; de Secretaria, que realitza les funcions de fe pública i d'assessorament legal preceptiu a la corporació; d'Assistència Informàtica, que dóna suport als ajuntaments de la comarca i vetlla pel correcte funcionament informàtic dels diferents ordenadors i aparells tecnològics de l'ens comarcal; de protocol, que aconsella als ajuntaments en aquesta qüestió i organitza els actes del Consell Comarcal del Baix Ebre. 

El Consell Comarcal del Baix Ebre també treballa per fomentar la mancomunació de serveis públics i l’assistència als ajuntaments com un pas necessari i imprescindible per aprofundir entre les possibles sinèrgies entre ajuntaments, aprofitant economies d’escala i amb l’objectiu de reduir costos i millorar la qualitat dels serveis públics als ciutadans.

Per tal d'obrir les portes de l'ens comarcal a la ciutadania, en aquest apartat podreu consultar l'estructura del pressupost, les diferents actes del plenari i les ordenances i reglaments que marquen el funcionament del servei del Consell Comarcal del Baix Ebre.