Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Nota Legal

Nota Legal
Avís Legal

Aquest lloc i el domini baixebre.cat pertanyen al Consell Comarcal del Baix Ebre, amb domicili al carrer Barcelona, 152 43500 Tortosa – Telèfon 977445308, correu electrònic info@baixebre.cat i CIF P9300004J.

Propietat intel·lectual

La totalitat del contingut d'aquest lloc web, tant els logotips, textos, fotografies, dissenys o altres elements gràfics, així com l'estructura del disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels continguts, estan afectats per drets de propietat intel·lectual protegits per la llei, drets que els usuaris del web han de respectar. Pertanyen al Consell Comarcal del Baix Ebre o a terceres persones amb qui el Consell Comarcal del Baix Ebre n'ha acordat la utilització i comunicació. Configuren i s'han inclòs a aquest lloc amb finalitats d'informació i prestació de serveis. Únicament poden ser utilitzats per a aquestes finalitats i citant sempre la seua procedència i referències d'identificació. No és lícita la seua transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública, ni qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa del Consell Comarcal del Baix Ebre.

El Consell Comarcal del Baix Ebre informa que el seu logotip pot ser utilitzat únicament per a identificar activitats o iniciatives pròpies del Consell Comarcal del Baix Ebre, o d'altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats compten amb el suport explícit o la participació del Consell Comarcal del Baix Ebre.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Condicions d'ús

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules.

Protecció de dades de caràcter personal

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha adaptat la seua Política de Privacitat al nou Reglament de Protecció de Dades que ha entrat en vigor el 25 de maig de 2018.

Comunicació segura

El Consell Comarcal del Baix Ebre compleix amb les mesures de seguretat de protecció de dades de caràcter personal que estableix la legislació vigent i ha adoptat les mesures raonablement exigibles conforme als coneixements tècnics actuals, la naturalesa de les dades i els riscs a què estan exposades, per l´acció humana o pel medi físic, per evitar la seua pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i/o apropiació indeguda de dades de caràcter personal.

Suggeriments

Esperem que la informació d'aquest lloc web us sigui útil i agrairem tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens pugueu fer arribar a través de l'adreça de correu info@baixebre.cat o mitjançant la bústia de queixes i suggeriments.