Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE)

Imatge
 
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE)
Què és?
Necessiteu més informació?

Podeu consultar la pàgina web del COPATE: www.copate.cat

El president

El President del COPATE és l'alcalde de l'Ajuntament de Roquetes, Ivan Garcia Maigí.

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) neix de la voluntat de donar continuïtat i consolidar les accions que els quatre Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre han desenvolupat durant els darrers 25 anys. Accions que han estat encaminades a dotar de contingut i d’escala econòmica i tècnica suficient les competències locals en matèria ambiental.

El COPATE sorgeix de la fusió de cinc consorcis preexistents a les Terres de l’Ebre. El Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià (CODE) és un consorci constituït al 1992 per resoldre la problemàtica del mosquit al Delta de l’Ebre, i que ha anat evolucionant fins a convertir-se en l’instrument tècnic des d’on s’han anat sustentant les actuacions en salubritat, control de la mosca negra, gestió dels residus i aigües residuals, eficiència energètica i la gestió de determinats aspectes de paisatge i de l’entorn natural d’aquestes comarques. Aquest consorci es fusiona amb el Consorci per a la gestió del residus del Montsià, el Consorci de Residus del Baix Ebre (ReBé), el Consorci per a la gestió de la Serra de Cardó-Boix i el Consorci dels espais naturals del Montsià per donar lloc al nou ens en gestió ambiental a les Terres de l’Ebre, el COPATE.