Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Òrgans de govern i assessorament

Òrgans de govern i assessorament

Segons el decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya els òrgans de govern dels consells comarcals són: el ple, la presidència, la vicepresidència, el consell d'alcaldes, la comissió especial de comptes i la gerència. A més, al Consell Comarcal del Baix Ebre aquests òrgans de govern i assessorament es complementen amb: la Comissió de Govern, el Consell de Presidència, la Junta de Portaveus i les Comisisons Informatives. 

Consulta les competències de cada òrgan i els seus representants: