Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Cartipàs del govern comarcal del Baix Ebre

Imatge
 
Cartipàs del govern comarcal del Baix Ebre

Consulta l'organigrama polític del mandat 2019-2023 (en forma d'arbre).

President

Logo
Foto
Xavier Faura Sanmartín
President

Vicepresidents

Logo
Foto
Ivan Garcia Maigí
Vicepresident primer · Activació econòmica i Esports
Logo
Foto
Francesc Vallespí Cerveto
Vicepresident segon · Ensenyament, Joventut, Cultura i Turisme
Logo
Foto
Jordi Gaseni Blanch
Vicepresident tercer · Governació i Hisenda
Logo
Foto
Maria Cinta Llaó Llaó
Vicepresidenta quarta · Actuació sobre el territori
Logo
Foto
Roger Avinyó Martí
Vicepresident cinquè · Gestió ambiental i Sector primari
Logo
Foto
Rosalia Pegueroles Gisbert
Vicepresidenta sisena · Serveis a les persones

Conselleries delegades

Logo
Foto
Roger Avinyó Martí
Promoció Econòmica
Logo
Foto
Ivan Garcia Maigí
Polítiques d'ocupació i qualitat de vida; esports
Logo
Foto
David Poy Martínez
Ensenyament i Joventut
Logo
Foto
Francesc Vallespí Cerveto
Turisme i Cultura
Logo
Foto
Jordi Gaseni Blanch
Hisenda i Governació
Logo
Foto
Jordi Forné Ribé
Afers interns i Recursos humans; Gestió ambiental i Sector primari
Logo
Foto
Antoni Gilabert Rodríguez
Obres i Serveis
Logo
Foto
Maria Cinta Llaó Llaó
Assistència als municipis
Logo
Foto
Laura Fabra Verge
Serveis Socials; EbreTerra
Logo
Foto
Josep Antoni Navarro Serra
Habitatge i Viver d'empreses
Logo
Foto
Eladi Galbe Mauri
Comerç i Consum
Logo
Foto
Rosalia Pegueroles Gisbert
Infància i Adolescència

Gerència

Foto
Neus Guiu Cervelló
Gerent