Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Comissió de Govern

Comissió de Govern

La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix està formada pel president de l'ens comarcal i els presidents/es de les comissions informatives.

Competències delegades pel ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió data 19 de juliol de 2019, a la Comissió de Govern:

  • Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions per sobre del límit de la delegació que li atorgui el Ple del Consell al Gerent i que es fixen anualment en aprovar les bases d'execució del pressupost. D'acord amb la base 31a de les que regulen el pressupost de l'exercici 2019, aquesta delegació compren la tramitació íntegra dels expedients de contractació administrativa per import superior al límit quantitatiu del contracte menor.
  • Atribució d'autoritzar usos privats compatibles amb la via verda i d'acord amb la regulació prevista en el Reglament regulador de l'ús de la via verda i la via cicloturista del Baix Ebre.
Els integrants de la Comissió de Govern el mandat 2019-2023 són:

President:

Xavier Faura Sanmartín  (ERC)

Membres:

Ivan Garcia Maigí, vicepresident primer (ERC)

Francesc Vallespí Cerveto, vicepresident segon (Movem Terres de l'Ebre)

Jordi Gaseni Blanch, vicepresident tercer (ERC)

Maria Cinta Llaó Llaó, vicepresidenta quarta (ERC)

Roger Avinyó Martí, vicepresident cinquè (ERC)

Rosalia Pegueroles Gisbert, vicepresidenta sisena (ERC)

 

Secretària: Rosa Maria Solé Arrufat

Gerència: Neus Guiu Cervelló

 

La Comissió de Govern es reuneix el dilluns anterior a la celebració del plenari. Les reunions previstes per aquest 2023 són: 23 de gener, 20 de febrer, 27 de març, 24 d'abril, 22 de maig, 26 de juny, 24 de juliol, 25 de setembre, 23 d'octubre, 20 de novembre, 27 de desembre

 

>> Consulta les actes de la Comissió de Govern