Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Participació Ciutadana

Imatge
 
Participació Ciutadana

Òrgans de participació ciutadana

Consells Consultius

El Consell Comarcal del Baix Ebre disposa de dos consells consultius: el Consell Consultiu de la Gent Gran i el Consell Consultiu de les Dones. Es tracta d'òrgans de  participació ciutadana en tot allò que fa referència a la tercera edat i a la dona, respectivament. Són òrgans complementaris i sectorials de naturalesa deliberant i sense facultats decisòries.

Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Ebre
>>Consulta els membres del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Ebre

>> Hermínia Bo, elegida delegada del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Ebre

>>Trobada anual de la Gent Gran del Baix Ebre

>>Reglament del Consell Consultiu de la Gent Gran 

 

Consell Consultiu de Dones del Baix Ebre

>>Consulta els membres del Consell Consultiu de Dones del Baix Ebre

>>Vanessa Callau, delegada del Consell Consultiu de Dones del Baix Ebre

>> Reglament del Consell Consultiu de les Dones

 

Processos participatius 

 

Enquesta per l'elaboració d'un protocol envers les violències sexuals en espais d'oci

Per tal d'elaborar una diagnosi sobre la percepció i vivències de les violències sexuals en espais festius al Baix Ebre és necessari conèixer l'opinió de la ciutadania de la comarca. Si tens més de 15 anys participa en l'enquesta, col·labora per construir unes festes lliures de violències sexuals.

>> Enquesta 

>> Consulta el resultat de l'enquesta per l'elaboració d'un protocol envers les violències sexuals en espais d'oci

 

Pla comunitari per a la millora de la convivència i la cohesió social a la comarca del Baix Ebre (procés obert)

El Consell Comarcal del Baix Ebre impulsa el procés comunitari per tal de millorar la convivència, la inclusió i la cohesió social a la comarca. Un procés que implica dur a terme una diagnosi sobre l’estat de la convivència i la cohesió social al conjunt de la comarca, però amb la mirada pròpia de cada municipi per la qual cosa és necessari el treball conjunt d’institucions i ciutadania. Aquest procés implica diferents accions de participació comunicativa, com ara la realització d'una exposició itinerant interactiva en què es recull l'opinió de la ciutadania sobre la convivència.

>> Consulta les accions participatives del pla comunitari (2020)

 

Pla Comarcal de Joventut

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha impulsat una enquesta per a l'elaboració del Pla Comarcal de Joventut del Baix Ebre, amb l'objectiu de conèixer les necessitats de la joventut que hi viu i conviu de manera continuada. Aquest pla té la funció d'impulsar les polítiques locals de joventut, en funció de les necessitats específiques dels municipis del Baix Ebre, creant xarxes de treball amb els ajuntaments i vetllant per l'aplicació d'unes polítiques locals de joventut de qualitat que contribueixen a l'assoliment de l'objectiu del PNJCat.

>> Consulta l'enquesta

>> Consulta el resultat de l'enquesta per a l'elaboració del Pla Comarcal de Joventut del Baix Ebre

 

Pla comarcal per la diversitat sexual i de gènere (2020-2024)

El pla incorpora la cultura de la diversitat sexual i de gènere i impulsa en els diferents àmbits de la política comarcal actuacions per tal de promoure l'erradicació de l'LGTBIfòbia, fomentant una societat més inclusiva. 

Durant l'elaboració del pla es va fer una enquesta a la ciutadania de la comarca del Baix Ebre:

>> Consulta l'enquesta ciutadana realitzada per a l'elaboració del pla comarcal LGTBI 

>> Consulta el resultat de l'enquesta

També es va fer una recollida de dades municipals per a l'elaboració de la diagnosi del Pla comarcal per la diversitat sexual i de gènere:

>>Consulta les qüestions que es van plantejar als ajuntaments de la comarca

>>Consulta el resultat de la recollida de dades