Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Òrgans de participació ciutadana

Imatge
 
Òrgans de participació ciutadana

Consells Consultius

El Consell Comarcal del Baix Ebre disposa de dos consells consultius: el Consell Consultiu de la Gent Gran i el Consell Consultiu de les Dones. Es tracta d'òrgans de  participació ciutadana en tot allò que fa referència a la tercera edat i a la dona, respectivament. Són òrgans complementaris i sectorials de naturalesa deliberant i sense facultats decisòries.

Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Ebre

>>Consulta els membres del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Ebre

>> Hermínia Bo, elegida delegada del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Ebre

>>Trobada anual de la Gent Gran del Baix Ebre (2019)

>>Trobada anual de la Gent Gran del Baix Ebre (2022)

>>Reglament del Consell Consultiu de la Gent Gran

Consell Consultiu de Dones del Baix Ebre

>>Consulta els membres del Consell Consultiu de Dones del Baix Ebre

>>Vanessa Callau, delegada del Consell Consultiu de Dones del Baix Ebre

>>Trobada anual Dones del Baix Ebre (2022)

>> Reglament del Consell Consultiu de les Dones