Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Pla d'Actuació Comarcal

Imatge
 
Pla d'Actuació Comarcal

El Pla d'Actuació Comarcal (PAC) 2018-2021 del Consell Comarcal del Baix Ebre, aprovat de manera definitiva pel ple de la Corporació el 23 de març de 2018, és un programa quadriennal que estableix els serveis, les activitats i les obres que s'han de dur a terme en l'àmbit de les competències assignades. Es tracta d'un full de ruta per a l’acció política i tècnica de la institució comarcal que millora el model de gestió existent. El PAC està concebut com a un document dinàmic i obert a la seva permanent adaptació a necessitats de la comarca i s'ha elaborat amb el consens i participació de totes les parts implicades.

El Pla d'Actuació Comarcal està configurat per 140 actuacions que fan referència a serveis, obres i activitats existents o que s'han de millorar o bé implementar. Entre aquestes últimes hi ha l'impuls al procés de concertació territorial al Baix Ebre, la creació d'un servei comarcal per donar suport als ajuntaments en l'elaboració i posada en marxa dels Plans  Locals de Protecció Civil, l'assistència tècnica als municipis en matèria d’obres públiques, la creació d'un servei d'informació mediadora en l'àmbit familiar i civil o la creació d'un servei de voluntariat per a Gent Gran i de la Gent Gran.

La Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya determina que els consells comarcals han d’elaborar un Programa d’Actuació Comarcal (PAC) que ha d’incloure serveis, activitats i obres que han de dur a terme, la manera d’acomplir-los, els mecanismes de coordinació amb els municipis i la previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions.

>> Pla d'Actuació Comarcal del Baix Ebre

Enllaços relacionats