Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Pla d'Actuació Comarcal

Imatge
 
Pla d'Actuació Comarcal

El Pla d'Actuació Comarcal (PAC) 2023-2026 del Consell Comarcal del Baix Ebre, aprovat pel ple de la Corporació el 30 de desembre de març de 2022, és un programa quadriennal que estableix els serveis, les activitats i les obres que s'han de dur a terme en l'àmbit de les competències assignades. Es tracta d'un full de ruta per a l’acció política i tècnica de la institució comarcal que millora el model de gestió existent. El PAC està concebut com a un document dinàmic i obert a la seva permanent adaptació a necessitats de la comarca i s'ha elaborat amb el consens i participació de totes les parts implicades.

Pel que fa als eixos estratègics del PAC es basen en l'eficiència i l'eficàcia, és a dir aconseguir els objectius plantejats mitjançant la racionalització i utilització dels recursos disponibles; la interrelació i cooperació per fomentar la col·laboració entre entitats públiques i privades; la cohesió social, per fer del Baix Ebre una comarca integradora on s'apliquen polítiques que garanteixen l'atenció a les persones; la dinamització econòmica, per impulsar l'activitat empresarial i l'ocupació digna i la sostenibilitat, el compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides per promoure un model de creixement econòmic i social que garanteixi les necessitats actuals sense posar en risc els recursos i necessitats futures.

El Pla d'Actuació Comarcal està configurat per 87 actuacions, a més dels serveis que ja es presten actualment el nou pla n'incorpora de nous com ara el programa d'envelliment km0; l'atenció a joves en situació de vulnerabilitat; l'atenció a les persones sense llar; l'Observatori de Desenvolupament Local; l'oficina tècnica de supervisió de projectes o la brigada de manteniment comarcal.

La Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya determina que els consells comarcals han d’elaborar un Programa d’Actuació Comarcal (PAC) que ha d’incloure serveis, activitats i obres que han de dur a terme, la manera d’acomplir-los, els mecanismes de coordinació amb els municipis i la previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions.

 

>>Pla Actuació Comarcal 2023-2026

>> Pla d'Actuació Comarcal del Baix Ebre (2018-2021)

Enllaços relacionats