Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

El Consell Comarcal

Imatge
 
El Consell Comarcal
Què són els consells comarcals?
Conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals 2022

La Diputació de Tarragona ha realitzat una aportació de 402.378,90€ amb la finalitat d'adequar la prestació als serveis municipals.

Els consells comarcals són l’òrgan de govern i d’administració de la comarca que, juntament amb els municipis, tenen la finalitat d’oferir al ciutadà una sèrie de serveis que faciliten el seu dia a dia i repercuteixen positivament en el benestar de la societat.

La gestió dels consells comarcals ha de servir, a causa de la seva proximitat, d’element potenciador de la capacitat de gestió dels municipis i, alhora, ha d'estar al servei del ciutadà de la comarca. D’aquesta manera, la finalitat principal dels consells comarcals ha de ser fomentar la cooperació entre els diferents municipis de la comarca en matèries concretes per tal de prestar un servei adequat als ciutadans que conformen el territori i millorar el seu benestar.

En aquest sentit, el Consell Comarcal del Baix Ebre gestiona diversos serveis que repercuteixen positivament en la vida diària de moltes persones de la comarca, ja sigui mitjançant una ajuda econòmica o bé prestant un servei. Més enllà, però, d’aquests serveis, l’ens comarcal també coordina àrees d’actuació comarcals que ajuden a definir el desenvolupament social i econòmic de la comarca i dels municipis que la conformen.

En qualsevol cas, la tasca del Consell Comarcal resideix en la prestació de serveis per tal de millorar la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans de la comarca. En resum, estar al costat i al servei de les persones de la comarca.