Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Parc Eòlic Baix Ebre (PEBESA)

Imatge
 
Parc Eòlic Baix Ebre (PEBESA)
El primer parc eòlic comercial de Catalunya
El president

L'actual president de PEBESA és el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura.

PEBESA és el primer parc eòlic comercial de Catalunya. En funcionament des de l'any 1995, el parc és una societat mercantil que genera activitat econòmica amb la venda de l'energia que s'obté d'una central produïda per recursos eòlics. El parc eòlic està emplaçat al mont denominat Buinaca i Fullola, del terme municipal de Tortosa.

A part del Consell Comarcal del Baix Ebre, també hi ha altres administracions i agents que formen part de la junta de decisió: la Generalitat de Catalunya a través de l'empresa de promoció i localització industrial de Catalunya (AVANÇSA), l’Ajuntament de Tortosa, Enerfin Sociedad de Energía SL i el Govern central a través de l’IDAE.