Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Junta de Portaveus

Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan no resolutori ni executiu integrat pels portaveus dels grups polítics amb representació comarcal i presidit pel president del Consell Comarcal. La seva funció és assessorar a la presidència en les qüestions relatives a l'ordre del dia de les sessions del ple, així com en aquelles qüestions respecte de les quals requereixi assessorament.

El mandat 2019-2023 els membres de la Junta de Portaveus són: 

Xavier Faura Sanmartín, president del Consell Comarcal del Baix Ebre (ERC).

Laura Fabra Verge, portaveu del grup comarcal d'ERC

David Poy Martínez, portaveu del grup comarcal de Movem Terres de l'Ebre

Sandra Zaragoza Vallés, portaveu del grup comarcal de Junts per Catalunya

Mercè Pedret Ramos, portaveu del grup comarcal del PSC

Sebastià Castañeda Ramos, portaveu del grup comarcal de Ciutadans

 

Calendari de reunions. La Junta de Portaveus es reuneix l'últim divendres de cada mes. Aquest és el calendari de sessions previst pel 2023: 27 de gener, 24 de febrer, 31 de març, 28 d'abril, 26 de maig, 30 de juny, 28 de juliol, 29 de setembre, 27 d'octubre, 24 de novembre i 29 de desembre.