Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Junta de Portaveus

Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan no resolutori ni executiu integrat pels portaveus dels grups polítics amb representació comarcal i presidit pel president del Consell Comarcal. La seva funció és assessorar a la presidència en les qüestions relatives a l'ordre del dia de les sessions del ple, així com en aquelles qüestions respecte de les quals requereixi assessorament.

El mandat 2023-2027 els membres de la Junta de Portaveus són: 

Eladi Galbe Mauri, portaveu del grup comarcal d'ERC

Mercè Pedret Ramos, portaveu del grup comarcal del PSC

Òscar Ologaray Arasa, portaveu del grup comarcal de Junts per Baix Ebre

Calendari de reunions. La Junta de Portaveus es reuneix l'últim divendres de cada mes. Aquest és el calendari de sessions previst el 2024: 26/01, 23/02, 29/03, 26/04, 31/05, 28/06, 26/07, 30/08, 27/09, 25/10, 29/11, 27/12.