Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Acolliments

Imatge
 
Acolliments
Saps quins tipus d'acolliments hi ha?

· L'acolliment d’urgència, en situacions que cal exercir l’atenció immediata i transitòria dels infants mentre s’analitza la problemàtica i es determina si s’escau la mesura de protecció més adequada.

· L’acolliment familiar pot ésser simple o permanent, en funció de si el desemparament es preveu transitori o definitiu i no es considera més favorable per a l’interés de l’infant o adolescent l’aplicació de l’acolliment preadoptiu o quan aquest no sigui possible.

· L’acolliment familiar simple o permanent es pot constituir en la família extensa de l’infant o l’adolescent o en família aliena.

· L’acolliment familiar en unitat convivencial d’accció educativa (UCAE)

Més informació

Pots enviar la teva consulta, el teu dubte o el teu suggeriment a partir del següent formulari.

Setmana de l'Acolliment Familiar 2019

La ICIF del Consell Comarcal del Baix Ebre col·labora en l'organització de la Setmana de l'Acolliment Familiar a Catalunya. Vegeu el programa d'activitats.

Què és l'acolliment familiar

L'acolliment familiar és la mesura que implica atorgar la guarda d'un menor d'una família a una altra perquè en tingui cura i l'eduqui durant un temps o de manera definitiva, sense que existeixi en el moment de la seva constitució una finalitat adoptiva.

És un gest altruista i desinteressat que té com a objectiu proporcionar un entorn familiar i tot el que això implica (afecte, atenció individualitzada, nous models i referents familiars...) a un infant que ho necessita durant un temps determinat.

Hi ha dos elements bàsics que caracteritzen l’acolliment familiar: la temporalitat, i el contacte entre l’infant i la seva família d’origen.

Què és una família col·laboradora

És una família que s'ofereix a acollir infants o adolescents en períodes concrets, com ara les vacances o caps de setmana, de manera que puguin conviure durant temporades en un ambient familiar.

Està pensat per a aquells infants i adolescents que porten molt temps vivint en centres residencials i que no tenen, encara que vulguin, oportunitats de conviure amb una família.

Què ha de fer una família col·laboradora?

 • Fer-se càrrec de l'infant durant períodes fixes de caps de setmana, vacances, etc.
 • Tenir cura d'ell o ella, gaudir del temps lliure, donar-li la possibilitat de relacionar-se amb un entorn diferent i, en definitiva, tractar l'infant com un membre més de la família.
 • Estar disposada a mantenir una relació contínua amb l'infant durant els períodes acordats.
 • Estar disposada a mantenir i atendre les pautes del centre residencial on viu el menor.

Qui pot acollir un infant?

Des del punt de vista legal, els i les sol·licitants han de complir els següent requisits:

 • Estar en ple exercici dels drets civils.
 • Ésser majors de vint-i-cinc anys i tenir com a mínim catorze anys més que la persona acollida.
 • Només s'admet l'acolliment per a més d'una persona en el cas dels cònjuges o de les parelles que conviuen amb caràcter estable. En aquests casos, n'hi ha prou que un membre de la parella hagi complert vint-i-cinc anys.

Les persones sol·licitants han de gaudir d'una situació afectiva equilibrada, disposar de temps, tenir una actitud educativa flexible i un entorn familiar socialitzador per a l'infant acollit, i estar disposades a col·laborar amb els professionals tècnics que acompanyen l'acolliment. Per fer l'acolliment, tots els membres de la família, incloent-hi els fills i filles, si n'hi ha, han d'estar-hi d'acord.

La família acollidora rep formació, suport professional i també ajut econòmic per a cobrir les necessitats dels nens.

Tipus d'acolliment que hi ha?

 • L'acolliment d’urgència, en situacions que cal exercir l’atenció immediata i transitòria dels infants mentre s’analitza la problemàtica i es determina si s’escau la mesura de protecció més adequada.
 • L’acolliment familiar pot ésser simple o permanent, en funció de si el desemparament es preveu transitori o definitiu i no es considera més favorable per a l’interés de l’infant o adolescent l’aplicació de l’acolliment preadoptiu o quan aquest no sigui possible.
 • L’acolliment familiar simple o permanent es pot constituir en la família extensa de l’infant o l’adolescent o en família aliena.
 • L’acolliment familiar en unitat convivencial d’accció educativa (UCAE)

Quina funció té la ICIF Terres Ebre en els acolliments?

 • Promoció de l'acolliment.
 • Formació de les famílies acollidores candidates.
 • Estudi, valoració i preparació de famílies que han sol·licitat l'acolliment familiar d'un infant.
 • Recerca de famílies acollidores per al menor proposat i preparació del nen per l'acolliment juntament amb l'EAIA i el CRAE.
 • Acoblament del menor en la família acollidora mitjançant l'equip especialitzat.
 • Seguiment posterior del menor d'acord amb les directrius de l'organisme competent.
 • Col·laboració en la gestió del finançament del servei prestat per les famílies acollidores en la forma com s'estableixi mitjançant conveni.