Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

El Consell Comarcal del Baix Ebre tanca l’exercici 2012 amb un romanent de tresoreria positiu de 371.462,55€

Imatge
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre tanca l’exercici 2012 amb un romanent de tresoreria positiu de 371.462,55€
15/03/2013

El plenari del Consell Comarcal del Baix Ebre, celebrat aquest divendres, ha estat marcat clarament per la gestió econòmica. En aquest sentit, l’ens comarcal ha donat compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012.
En relació amb la liquidació del pressupost del 2012, aquest exercici s’ha tancat amb un resultat pressupostari de 397.407,69€ i un romanent de tresoreria de 371.462,55€. Aquesta xifra positiva de romanent de tresoreria dóna ple compliment al pla de sanejament al qual està sotmès el Consell Comarcal del Baix Ebre des de l’any 2009.

En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, ha destacat que “aquest fet mostra que des de l’ens comarcal s’està realitzant una acurada contenció de despeses i una optimització al màxim dels recursos per tal de mantindre i prestar els diferents serveis amb la major eficiència possible. Malgrat el context econòmic actual i la fragilitat de la hisenda de les institucions, el resultat econòmic del consell comarcal de l’any 2012 és més que satisfactori”.

Pel que fa al període de pagaments, actualment, l’ens comarcal ha aconseguit reduir el pagament a la major part de tipologies de proveïdors, i a les entitats i usuaris de caràcter social de la comarca a un període mitjà de 30 dies. En el cas de les beques de menjador, per exemple, l’ens comarcal fa front als pagaments mitjançant la concertació de pòlisses de tresoreria que permeten avançar els diners tenint en compte les necessitats socials. En aquest sentit, Soler ha destacat que “s’està realitzant un exercici exhaustiu per tal d’avançar el pagament a les petites empreses, i entitats i usuaris que estan força afectades per l’actual conjuntura econòmica”.
Finalment, i en relació amb la ràtio d’endeutament, el Consell Comarcal del Baix Ebre, i tot i que legalment aquesta pot arribar el 75%, disposa d’una ràtio d’un 8,44%.

Ordenança reguladora plans de protecció civil i autoprotecció

En el transcurs del plenari s’ha aprovat, per unanimitat, l’ordenança reguladora dels plans de protecció civil i autoprotecció. Aquests tenen la finalitat d’establir una sèrie de mesures que facilitin l’actuació i l’ordre davant de condicions meteorològiques adverses o bé enfront un espectacle o esdeveniment.

Les administracions locals de la comarca es poden acollir als plans de protecció civil i als d’autoprotecció. En el cas de les entitats sense ànim de lucre, aquestes es podran acollir als plans d’autoprotecció.