Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

El Consell Comarcal del Baix Ebre tanca l’exercici del 2020 amb un romanent de tresoreria de 250.000 euros

El Consell Comarcal del Baix Ebre tanca l’exercici del 2020 amb un romanent de tresoreria de 250.000 euros
30/04/2021

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat avui la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 amb un romanent de tresoreria de 250.921,48 euros i una ràtio de deute viu de 5,83%. Un resultat econòmic positiu que permet a la institució comarcal reduir el període mitjà de pagament a proveïdors, que l’últim trimestre del 2020 ha estat de 22,85 dies de mitjana. “Tot i les dificultats que ha implicat la pandèmia durant el 2020, des del govern comarcal hem fet un esforç per captar recursos d’administracions superiors i donar resposta a les necessitats de la ciutadania. També hem fet un esforç per avançar el màxim possible el pagament als proveïdors, bona part dels quals són autònoms i petites empreses”, ha manifestat el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura.

Encara que la liquidació del pressupost del 2020 incompleix la regla de la despesa, la suspensió dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic durant el període 2020-2021 evitarà l’aplicació de mesures correctives, és a dir, que no caldrà elaborar un pla econòmic financer.

El ple també ha aprovat una modificació de crèdit de l’exercici 2021, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb càrrec a nous ingressos. També s’ha aprovat l’acceptació de subvenció d’1,58 milions d’euros per finançar el 50% del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Ebre Bioterritori.

D’altra banda, el ple ha donat llum verd al conveni a signar amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a la redacció del projecte constructiu de remodelació de l’emissari submarí (l’estructura subaquàtica que permet abocar al mar l’aigua de sortida de l’EDAR) de l’Ametlla de Mar. Un altre conveni que ha rebut el vistiplau del plenari ha estat el de l’empresa Acciona Agua, que subvencionarà amb 4.875 euros els premis comarcals d’enguany.

En la sessió plenària d’avui ha pres possessió del càrrec de conseller comarcal Francesc Vallespí (Movem Terres de l’Ebre), en substitució de Jordi Jordan. Vallespí, que és regidor a l’Ajuntament de Tortosa, ocuparà la segona vicepresidència del Consell Comarcal del Baix Ebre i les àrees de Turisme i Cultura.

Finalment, en l’apartat de les mocions s’ha aprovat la proposta presentada pel PSC pel finançament de les llars d’infants rurals, una moció que reclama a la Generalitat que assumeixi a partir del curs vinent el cost econòmic del personal de les llars d’infants rurals i compleixi en la normativa vigent des de la corresponsabilitat entre l’administració educativa de la Generalitat i les administracions locals, sempre que la Generalitat rebi el pressupost transferit per part de l’Estat per a les llars d’infants. La moció ha rebut els vots a favor del PSC, Junts, Movem i Ciutadans i el grup d’Esquerra s’hi ha abstingut.