Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

El pla de reactivació socioeconòmica del Baix Ebre planteja un paquet de 16 actuacions i 56 mesures per fer front a l’impacte de la crisi de la Covid-19

El pla de reactivació socioeconòmica del Baix Ebre planteja un paquet de 16 actuacions i 56 mesures per fer front a l’impacte de la crisi de la Covid-19
26/10/2021

El pla de reactivació socioeconòmica del Baix Ebre planteja un paquet de 16 actuacions i 56 mesures per fer front a l’impacte de la crisi de la Covid-19

El pla de reactivació socioeconòmica del Baix Ebre inclou un paquet de 16 actuacions i 56 mesures perquè la comarca faci front a les conseqüències laborals i socials de la crisi sanitària de la Covid-19. Un conjunt d’actuacions a curt i mitjà termini amb un pressupost de 599.500 euros. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura i el vicepresident de l’ens Ivan Garcia, juntament amb l’equip tècnic redactor del projecte, l’han presentat avui públicament. “Una part del finançament ja està garantit, 210.000 euros, de fet hi ha mesures que ja s’estan implementant, mentre que per la resta buscarem el finançament per poder-les executar”, ha explicat Faura.

Pel que fa als objectius del pla es centren en la recuperació econòmica i l’impuls de l’activitat empresarial, així com el foment de l’ocupació de qualitat per totes les persones. I, en aquest sentit, es duran a terme actuacions per enfortir i fer més resilient el teixit empresarial; potenciar el turisme sostenible i la professionalització i formació. A més, totes les actuacions estan encaminades per l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

“Presentem un pla que combina accions destinades als problemes conjunturals i estructurals que la crisi ha accentuat. Unes accions que estan centrades a dinamitzar tres sectors que són estratègics: turístic, agroalimentari i manufacturer”, ha dit Faura.

Quant a les actuacions es concreten en:

 • Creació i dinamització de taules sectorials per a la reactivació, així es dinamitzarà la taula de reactivació turística i es crearan les taules del sector agroalimentari i de la indústria manufacturera.
 • S’organitzaran trobades d’empreses per fer networking i xerrades temàtiques.
 • Campanyes de promoció dels ODS i posada en marxa d’un servei d’acompanyament a les PIMES, especialment les turístiques, per a l’adaptació de la seua activitat als requeriments dels ODS.
 • Suport a les PIMES en problemes, és a dir, detectar les necessitats empresarials post-covid i posar en marxa un pla de resposta ràpida.
 • Potenciar projectes d’economia circular i simbiosi industrial. Una actuació que pretén crear i implementar projectes que cerquen un ús eficient i sostenible dels recursos dels entorns industrials de la comarca i fer que les empreses siguen més competitives a través de la innovació, la digitalització i la internacionalització.
 • Creació del navegador de l’oferta formativa amb l’objectiu de promocionar-la en l’àmbit de la professionalització.
 • Creació d’un servei d’informació i assessorament sobre fonts de finançament adreçat al teixit empresarial i entitats públiques de la comarca.
 • Creació de l’oficina tècnica de turisme sostenible i cicloturisme de les Terres de l’Ebre. Un instrument tècnic encarregat de la gestió i planificació de l’oferta turística sostenible del territori. A les Terres de l’Ebre tenim una important xarxa de rutes ciclistes i senderistes, les quals precisen una gestió conjunta, tant pel que fa al manteniment com per facilitar la seua interconnexió i aconseguir més dades sobre l’ús de la xarxa.
 • Capacitar les empreses per la digitalització, a través de la realització de seminaris i xerrades i l’elaboració d’un catàleg digital de serveis i recursos per la digitalització empresarial al territori.
 • Baix Ebre 0 emissions. Potenciar el consum d’energies renovables i l’autoconsum, millorar l’eficiència energètica, reduir les emissions de carboni i potenciar models de mobilitat més sostenibles. En aquest sentit, es fomentarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques i l’ús del vehicle elèctric entre les empreses de la comarca i es sensibilitzarà en l’ús de la bicicleta, entre altres mesures.
 • Suport i promoció d’agrupacions sectorials i intersectorials. És necessària una gestió eficient i coordinada dels polígons per tal de millorar-ne el seu estat i adaptar-los als canvis productius.
 • Projecte ocupacional de Suport, Empoderament i Requalificació per a l’Ocupació (SUPERO). Una actuació centrada en les problemàtiques específiques de dos col·lectius amb dificultats per a la seua incorporació al mercat de treball com són les persones amb diversitat funcional i les majors de 45 anys amb baix nivell de qualificació. Així es faran actuacions de sensibilització empresarial i formació a mida, entre altres.
 • Projecte de suport a l’ocupació de dones amb alta qualificació. Es detectaran les ocupacions qualificades i sectors de potencial ocupació; programa de coaching i acompanyament personalitzat; sessions formatives i creació d’una xarxa de networking de dones directives i emprenedores, entre altres.
 • Campanyes de promoció dels productes de Km0. Campanyes sobre l’impacte local i global en els àmbits social, ambiental i econòmic de la compra responsable i potenciar la marca Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera.
 • Millora de l’oferta formativa del territori. Creació d’un espai de treball per dissenyar i planificar l’oferta formativa del territori; promoció de la formació professional i els oficis.
 • Baix Ebre, foment del talent. Es duran a terme actuacions per atreure talent a través d’un servei d’informació general sobre el territori (Viure a l’Ebre); un servei d’orientació professional; promoció de les oportunitats laborals i una campanya de promoció per donar a conèixer el Baix Ebre i els avantatges de viure-hi.

El pla de reactivació socioeconòmica del Baix Ebre està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i confinançat en un 50% a través del Fons Social Europeu i ha estat elaborat per una consultoria externa i els dos tècnics de reactivació socioeconòmica del Consell Comarcal. El pla parteix d’una diagnosi socioeconòmica i, en aquest sentit, s’ha observat com la pandèmia ha impactat sobre la situació econòmica, que ja presentava problemes estructurals d’envelliment de la població, elevada temporalitat en la contractació, bretxa de gènere en el mercat de treball i mà d’obra en baixa formació.