Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre aprova el full de ruta fins al 2026

Imatge
 
El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre aprova el full de ruta fins al 2026
30/12/2022

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat avui, per unanimitat, el Pla d'Actuació Comarcal (PAC) per al període 2023-2026, un programa quadriennal que estableix els serveis, les activitats i les obres que s'han de dur a terme en l'àmbit de les competències assignades. Es tracta d'un document que és el full de ruta de l'ens comarcal i que substituirà l'actual PAC (2018-2021). "Aquest document estableix les línies estratègiques de l'administració comarcal, que han de moure l'acció de govern els pròxims anys i han de contribuir a recuperar l'activitat després de la crisi de la Covid-19", ha manifestat el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura.

Pel que fa als eixos estratègics del PAC es basen en l'eficiència i l'eficàcia, és a dir aconseguir els objectius plantejats mitjançant la racionalització i utilització dels recursos disponibles; la interrelació i cooperació per fomentar la col·laboració entre entitats públiques i privades; la cohesió social, per fer del Baix Ebre una comarca integradora on s'apliquen polítiques que garanteixen l'atenció a les persones; la dinamització econòmica, per impulsar l'activitat empresarial i l'ocupació digna i la sostenibilitat, el compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides per promoure un model de creixement econòmic i social que garanteixi les necessitats actuals sense posar en risc els recursos i necessitats futures.

En total el PAC contempla 87 actuacions, a més dels serveis que ja es presten actualment el nou pla n'incorpora de nous com ara el programa d'envelliment km0; l'atenció a joves en situació de vulnerabilitat; l'atenció a les persones sense llar; l'Observatori de Desenvolupament Local; l'oficina tècnica de supervisió de projectes o la brigada de manteniment comarcal. Aquest programa ja es va presentar i va rebre el vistiplau del Consell d'Alcaldies del Baix Ebre el passat mes de novembre.

Altres acords de l'última sessió plenària de l'any han estat la modificació dels estatuts del COPATE per formalitzar el canvi d'adscripció al Baix Ebre, el conveni amb els ajuntaments per seguir prestant i enfortir el servei del Dispositiu d'Inserció Sociolaborals als municipis i EMD's i les bases per atorgaments d'ajuts d'urgència social, amb una dotació de 33.264 euros.

Finalment, en l'apartat de les mocions, el ple ha aprovat la moció del grup comarcal del PSC que reclama el reconeixement del paper multifuncional de les Comunitats de Regants del Delta i insta la Generalitat a establir-hi un acord per reconèixer aquest paper (agrari, ambiental, turístic, pesquer, marisquer i cinegètic) i que els permeti compensar econòmicament els sobrecostos generats per fer circular aigua pel conjunt de la planta deltaica fora del període agrícola. La moció ha rebut el vot favorable de tots els grups, a excepció de l'abstenció d'ERC.

Pel que fa a la moció del grup comarcal de Junts per Catalunya sobre el fons nuclear, el ple del Consell Comarcal ha aprovat, per unanimitat, instar el govern català a donar compliment a la llei de creació d'aquest fons amb el text definitiu aprovat el passat 15 de desembre al Parlament, que incrementa els recursos i el nombre de municipis beneficiaris, així com reclamar la convocatòria de l'òrgan de governança del fons al més aviat possible.