Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Es constitueix la comissió gestora del projecte Sostre 360 que impulsa el Consell Comarcal del Baix Ebre

Es constitueix la comissió gestora del projecte Sostre 360 que impulsa el Consell Comarcal del Baix Ebre
14/10/2021

El projecte Sostre 360, adreçat a joves d’entre 18 i 25 anys en situació de vulnerabilitat per ajudar-los a la seua emancipació i integració social, ha arrencat avui amb la constitució de la comissió gestora que ha tingut lloc a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre. Per posar en marxa aquest projecte que el departament de Drets Socials promou com una prova pilot a les Terres de l’Ebre, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha signat convenis de col·laboració amb els altres consells comarcals ebrencs i els ajuntaments de Tortosa i Amposta i ha adjudicat el servei a l’entitat Blanquerna.

“Es tracta d’una actuació conjunta entre administracions que permetrà donar una resposta integral a un col·lectiu que necessita un acompanyament, cal trobar fórmules que ens permetin poder acompanyar aquests joves més enllà de la majoria d’edat”, ha manifestat el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura. El projecte Sostre 360º oferirà prestació a una vintena d’usuaris de les Terres de l’Ebre, una prestació que consistirà en: orientació formativa i laboral; acompanyament en l’autonomia personal; suport en processos administratius, legals i judicials; acompanyament en l’àmbit de salut i prestació d’habitatge.

La comissió gestora està presidida formada pel director dels serveis territorials de Drets Socials, Felip Monclús i integrada pels coordinadors de serveis socials dels consells comarcals de les Terres de l’Ebre i dels ajuntaments de Tortosa i Amposta; la representant de la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència; el representant de l’àrea de suport al jove tutelat i extutelat; el representant de Salut Mental i addicions; el representant dels Mossos d’Esquadra; la coordinadora de l’entitat Blanquerna (la responsable del projecte); dinamitzadors cívics de les diferents institucions; representant de la regió social del departament de Drets Socials i dels serveis territorials de Justícia, així com de les policies locals dels diferents municipis.

Aquesta comissió es reunirà periòdicament amb l’objectiu de donar una resposta personalitzada per afavorir la inclusió social dels joves en situació de sense llar.