Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

La Borsa d’Habitatge al Baix Ebre realitza més de 2000 atencions durant el 2012

Imatge
 
La Borsa d’Habitatge al Baix Ebre realitza més de 2000 atencions durant el 2012
17/03/2013

El servei d’habitatge del Consell Comarcal del Baix Ebre ha continuat, en el darrer any, la seva tasca d’atenció i servei a les persones. En aquest sentit, la borsa d’habitatge al Baix Ebre ha realitzat un total de 2095 atencions als ciutadans i ha tramitat més de 200 expedients.

D’aquestes actuacions, la majoria han estat relacionades amb la prestació per al pagament de lloguer i amb la renda bàsica d’emancipació per a joves. Malgrat que, a dia d’avui, les convocatòries d’ajut al lloguer no estan obertes a nous perceptors, se segueixen gestionant els expedients vigents, que faciliten l’accés a l’habitatge a 297 famílies de la comarca.

Per al president del consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, aquesta tasca de la borsa d’habitatge “té la finalitat principal de donar orientació, servei i assessorament a tots aquells ciutadans de la comarca que presentin dubtes sobre diferents tràmits i ajuts en matèria d’habitatge”.

En la mateixa línea, el conseller d’Habitatge, Antoni Montagut, ha expressat que “la funció i servei de la borsa d’habitatge s’està consolidant any rere any”. En aquest sentit, Montagut ha afirmat que “la funció principal d’aquest servei és intentar facilitar, el màxim possible, als ciutadans l’accés a un habitatge digne”.

En el darrer any s’han presentat un bon nombre de renúncies per part de joves que han deixat el seu pis de lloguer, majoritàriament per no poder-ne assumir el cost o bé per haver adquirit un nou habitatge. En aquest sentit, fins a 49 dels 207 expedients de joves que percebien l’ajuda al lloguer s’han donat de baixa.

El servei d’habitatge també gestiona el registre de sol•licitants d’habitatges amb protecció oficial. Es tracta d’un registre on s’inscriuen les famílies que volen optar a un habitatge protegit, de lloguer, compra o lloguer en opció de compra, i que al llarg de 2012 també va servir per accedir al Pla de Xoc de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

La Borsa d’Habitatge del Baix Ebre també disposa de diversos habitatges de particulars que els posen a disposició de l’administració. A canvi, els propietaris compten amb una sèrie d’avantatges, com són una garantia de fins a 6 mesos en cas d’impagament de lloguer, o la defensa jurídica gratuïta. Finalment, un altre aspecte rellevant ha estat l’assessorament general sobre assumptes d’habitatge. Totes aquestes actuacions es realitzen a tots els municipis de la comarca exceptuant Tortosa, que disposa de Borsa d’Habitatge pròpia.