Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

La ICIF Terres de l’Ebre presenta una tendència a l’alça en sol•licituds de famílies acollidores

Imatge
 
La ICIF Terres de l’Ebre presenta una tendència a l’alça en sol•licituds de famílies acollidores
19/06/2013

La Institució Col•laboradora d’Integració Familiar de les Terres de l’Ebre ha continuat, en aquest darrer any, la seva tasca de protecció de menors i d’informació, assessorament i formació en les adopcions nacionals, internacionals i les diferents famílies acollidores i col•laboradores de les Terres de l’Ebre. Aquestes funcions es gestionen des del Consell Comarcal del Baix Ebre en coordinació amb el departament de Benestar i Família.

Unes funcions que, per al president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, “esdevenen essencials per tal de donar una resposta eficient i un suport clar a les famílies que volen adoptar i també a totes aquelles que es volen fer càrrec d’infants que viuen en centres residencials”.

Per la seva banda, el conseller d’Atenció a la Infància i Adolescència, Rubén Lallana, ha destacat “la gran tasca social i humana que comporta aquest servei pel territori i, en especial, la tasca formativa i de suport que ofereix la ICIF a totes les famílies que adopten, acullen o col•laboren amb algun menor”.

En aquests darrers anys es contempla una tendència a la baixa pel que fa a la sol•licitud d’adopcions. En el cas de les adopcions internacionals, al llarg de l’any 2012 s’han gestionat 7 sol•licituds. Aquesta tendència, enlloc de ser negativa, és un pas cap a l’estabilització i normalització dels valors de les adopcions internacionals a Catalunya i a les Terres de l’Ebre.

En relació amb l’adopció nacional, durant el darrer any s’han realitzat 4 sol•licituds. Les dades generals d’arreu de Catalunya mostren que el nombre de sol•licituds nacionals decauen a causa de la suspensió transitòria dels processos de valoració en l’adopció de menors a Catalunya fins que es redueixi el nombre de famílies en llista d’espera. Actualment, només està obert el procediment d’adopció per aquells infants que tinguin unes necessitats educatives especials.

Un dels altres serveis de la ICIF és la realització de seguiments preadoptius, en el cas de les adopcions nacionals, i postadoptius en el cas de les adopcions internacionals. En aquest sentit, al llarg d’aquest 2012, s’han seguit 55 expedients preadoptius i 15 expedients postadoptius.

Famílies acollidores i col•laboradores

Les famílies acollidores són aquelles que tenen cura d’un menor per a educar-lo durant un temps o de forma permanent, sense que existeixi en el moment de la seva constitució finalitat adoptiva. En aquest cas, al llarg del 2012, s’han presentat 12 sol•licituds de famílies acollidores. Fet que mostra una tendència a l’alça iniciada l’any 2011. Mitjançant aquestes famílies acollidores en el darrer any s’han acollit 38 nens.

Per altra banda, les famílies col•laboradores són aquelles que s’ofereixen a acollir infants o adolescents en períodes concrets, com ara les vacances o els cap de setmana. Aquest any 2012 s’han presentat 7 sol•licituds de famílies. D’aquesta manera, en total, la ICIF de les Terres de l’Ebre gestiona una borsa de 23 famílies acollidores de les quals 18 estan, actualment, col•laborant amb un infant. Cal esmentar, cosa que no havia succeït anteriorment, que comencen a haver-hi sol•licituds de les comarques de la Terra Alta i de la Ribera d’Ebre.

En aquest any 2012 s’han posat en funcionament un nou model d’acolliment dirigit als infants amb més dificultats: les unitats convencionals d’acció educativa. Aquest acolliment es caracteritza per l’especialització. Així, els acollidors cal que tinguin titulació, formació i experiència en matèria d’infància i adolescència. Es preveu que al llarg d’aquest any ja hi haurà famílies amb aquest perfil al nostre territori.