Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

La ICIF Terres de l’Ebre rep 10 sol•licituds d’adopcions internacionals i 21 de nacionals al llarg de l’any 2011

Imatge
 
La ICIF Terres de l’Ebre rep 10 sol•licituds d’adopcions internacionals i 21 de nacionals al llarg de l’any 2011
30/04/2012

La Institució Col•laboradora d’Integració Familiar de les Terres de l’Ebre ha continuat, en aquest darrer any, la seva tasca de protecció de menors i d’informació, assessorament i formació en les adopcions nacionals, internacionals i les diferents famílies acollidores i col•laboradores de les Terres de l’Ebre. Aquestes funcions es gestionen des del Consell Comarcal del Baix Ebre en coordinació amb el departament de Benestar i Família.

Unes funcions que, per al president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, “esdevenen essencials per tal de donar una resposta eficient i un suport clar a les famílies que volen adoptar i també a totes aquelles que es volen fer càrrec d’infants que viuen en centres residencials”.

Per la seva banda, el conseller d’Atenció a la Infància i Adolescència, Rubén Lallana, ha destacat “la gran tasca social i humana que comporta aquest servei pel territori i, en especial, la tasca formativa i de suport que ofereix la ICIF a totes les famílies que adopten, acullen o col•laboren amb algun menor”.

Pel que fa a les adopcions internacionals, al llarg de l’any 2011 s’han gestionat 10 sol•licituds. Un fet que indica l’inici de la tendència a la baixa de les sol•licituds d’adopció internacional. Una tendència que, enlloc de ser negativa, és un pas cap a l’estabilització i normalització dels valors de les adopcions internacionals a Catalunya i a les Terres de l’Ebre.

En relació a l’adopció nacional, durant el darrer any s’han realitzat 21 sol•licituds. En aquest sentit, les dades mostren que el nombre de sol•licituds nacionals al territori es mantenen al mateix ritme, any rere any, des de l’inici del servei. Cal destacar, però, que des del passat 28 de juliol es notifica la suspensió transitòria dels processos de valoració en l’adopció de menors a Catalunya fins que es redueixi el nombre de famílies en llista d’espera.

Un dels altres serveis de la ICIF és la realització de seguiments preadoptius, en el cas de les adopcions nacionals, i postadoptius en el cas de les adopcions internacionals. En aquest sentit, al llarg d’aquest 2011, s’han seguit 59 expedients preadoptius i 16 expedients postadoptius.

Famílies acollidores i col•laboradores

Les famílies acollidores són aquelles que tenen cura d’un menor per a educar-lo durant un temps o de forma permanent, sense que existeixi en el moment de la seva constitució finalitat adoptiva. En aquest cas, al llarg del 2011, s’han presentat 18 sol•licituds de famílies acollidores. Fet que suposa un gran increment respecte als anteriors anys on, per exemple, a l’any 2009 i 2010, van haver-hi, respectivament, 8 i 5 sol•licituds. Mitjançant aquestes famílies acollidores en el darrer any s’han acollit 40 nens.
Per altra banda, les famílies col•laboradores són aquelles que s’ofereixen a acollir infants o adolescents en períodes concrets, com ara les vacances o els cap de setmana.

Aquest any 2011 s’han presentat 7 sol•licituds de famílies acollidores. D’aquesta manera, en total, la ICIF de les Terres de l’Ebre gestiona una borsa de 21 famílies acollidores de les quals 12 estan, actualment, col•laborant amb un infant.