Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

L’Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal del Baix Ebre atén 484 reclamacions l’any 2012

Imatge
 
L’Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal del Baix Ebre atén 484 reclamacions l’any 2012
27/02/2013

L’ Oficina Comarcal de Consum de l’ens comarcal del Baix Ebre ha gestionat al llarg del darrer any 909 consultes. D’aquestes, 484 han estat reclamacions davant d’un servei o producte ineficient o defectuós. En aquest sentit, i com ja va sent habitual, el sector que ha rebut més reclamacions ha estat el de la telefonia mòbil amb 193. Per darrera, el sector d’Internet amb 42 reclamacions i, en tercer lloc, la telefonia fixa amb 30.

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, ha destacat la rellevància de l’oficina comarcal de consum. Per a Soler, aquesta “esdevé una figura de primer ordre per atendre les demandes i consultes dels habitants de la comarca al voltant d’un producte o servei irregular, i per donar resposta a les queixes dels consumidors”.

Al seu torn, el conseller de Comerç i Consum del Consell Comarcal del Baix Ebre, Jordi Curto, ha explicat que “les més de 900 consultes realitzades en el transcurs del darrer any mostren que aquest és un servei important per a la gent de la comarca que necessita informació, o que té inquietuds o queixes per una situació determinada”.

Per tal de solucionar les diferents reclamacions presentades, l’oficina comarcal de consum ofereix el servei de mediació. O sigui, la intervenció d’una tercera persona imparcial i experta amb l’objectiu d’ajudar les parts i facilitar l’obtenció d’un acord satisfactori. En total, de les 484 reclamacions presentades, 357 s’han resolt per mediació i 85 s’han arxivat. Per altra banda, 42 s’han traslladat a arbitratge.

Més enllà de gestionar les reclamacions i solucionar els dubtes dels consumidors, des del departament de consum també es realitzen campanyes d’inspecció per tal de comprovar si l’establiment, producte o servei ofert s’atén a la normativa o disposa de la qualitat exigida. En aquest sentit, es realitzen campanyes de correcció de mercat, comprovació de protocols, comprovació de requisits generals, presa de mostres i control sistemàtic de productes industrials.

Paral•lelament, també s’ha fomentat l'adhesió a la Junta Arbitral de Consum. A més, al llarg de l’any, l’oficina comarcal de consum també ha organitzat xerrades escolars, conferències, sessions informatives i cursos sobre consum responsable.