Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Subvencions comarcals 2020

Imatge
 
Subvencions comarcals 2020

Fins al 30 de novembre poden presentar la sol·licitud de justificació de la despesa les entitats que han rebut la notificació de subvenció.

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat les bases de la convocatòria de subvencions destinades a particulars i entitats d'àmbit social, cultural i esportiu de la comarca del Baix Ebre per a activitats d'aquests àmbits i per les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la Covid-19 per a l'any 2020.

 

Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció

  • Per la realització de  projectes o actuacions d'interès públic i/o social. Ajuts per a l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular o la concurrència d’una situació que tingui per objecte el foment d’una activitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública d’interès per a la comarca del Baix Ebre.
  • Per al manteniment del teixit associatiu comarcal. Ajuts per al funcionament ordinari de l’entitat
  • Edició de llibres. Ajuts per a l’edició d’obres que tingui per objecte continguts d’interès per a la comarca del Baix Ebre o bé l’autora o l’autor tinguin el seu origen o residència en la comarca del Baix Ebre i es tracti d’obres de contingut literari.
  • Actuacions destinades a finançar les despeses per activitats culturals i/o esportives , ja realitzades, pendents de realitzar o per despeses realitzades sense haver pogut celebrar l’activitat a conseqüència de  la  situació  d’emergència  de  salut  pública ocasionada per la COVID-19 i també despeses de funcionament per mantenir l’associació o entitat durant el període de la crisi sanitària.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre de 2020. S'ha de presentar la sol·licitud a l'apartat d'instància genèrica de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Els particulars, de forma excepcional, la poden presentar en format paper al registre general del Consell Comarcal, en horari d’atenció al públic.

>> Bases de la convocatòria

 

Termini de justificació

Notificació atorgament subvenció. Consulta la resolució aquí

Fins al 30 de novembre podeu presentar la sol·licitud per justicar la despesa.