Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts per situacions d'urgència social

Bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts per situacions d'urgència social
Departament: 
Serveis a les Persones
Termini de presentació: 
30/11/2020
Beneficiaris: 

Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies empadronades
als municipis de la comarca que tenen signat conveni per a la prestació del
serveis social bàsic amb el Consell Comarcal i estiguin en situació de
vulnerabilitat econòmica puntual i/o pobresa o exclusió social, i acreditin que
tenen dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques perquè no tenen
ingressos o aquests són insuficients.