Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Subvencions destinades a particulars i entitats d'àmbit social, cultural i esportiu del Baix Ebre

Subvencions destinades a particulars i entitats d'àmbit social, cultural i esportiu del Baix Ebre
Departament: 
Governació
Termini de presentació: 
30/09/2021
Beneficiaris: 

Poden acollir-se a aquesta convocatòria d'ajuts:
- Els ens locals de la comarca del Baix Ebre fins a 1.000 habitants.
-Les entitats públiques o privades, sense ànim de lucre.
-Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, sense personalitat jurídica, puguen portar a terme els projectes.
-Els particulars, individualment o agrupats.